شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بانک دی

دی | سهام - فرابورس
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 15,133 1.77
قیمت پایانی: 14,863 3.52

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 58.721 میلیون پایانی 14,863 543.00
بیشترین 872.778 میلیارد کمترین 14,636
حجم 58.758 میلیون دفعات 8,366
حد قیمت 14,636 - 16,176 ارزش 873.335 میلیارد
حجم مبنا 3.34 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
3,023 تعداد خریدار 8
52.494 میلیون حجم خرید 6.264 میلیون
3,410 تعداد فروشنده 2
58.633 میلیون حجم فروش 125,299
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 50,000 15,133 15,175 2,203 3
5 16,472 15,111 15,177 200 1
12 657,600 15,110 15,178 3,550 1
0 - - 14,924 235,007 6
0 - - 14,925 1,900 3

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود -5,771
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی -6,041
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 289.87 % رتبه 61
6 ماهه 396.18 % رتبه 61
9 ماهه 357.04 % رتبه 48
1 ساله 999.72 % رتبه 40
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
98.598 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 63.4

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 15,406 1.90 47.744 میلیون 8,394
1399/03/4 15,704 0.00 71.387 میلیون 8,294
1399/03/3 15,704 4.90 71.387 میلیون 8,294
1399/03/1 14,970 0.00 74.617 میلیون 7,819
1399/02/31 14,970 4.84 74.617 میلیون 7,819
1399/02/30 14,279 4.85 71.442 میلیون 6,331
1399/02/29 13,619 4.91 56.753 میلیون 5,483
1399/02/28 12,982 3.92 93.892 میلیون 9,810
1399/02/27 13,512 3.49 71.872 میلیون 8,384
1399/02/25 13,056 0.00 123.773 میلیون 10,379
1399/02/24 13,056 3.71 123.773 میلیون 10,379
1399/02/23 12,589 0.77 178.458 میلیون 18,541
1399/02/22 12,493 4.99 26.995 میلیون 905
1399/02/21 11,899 4.99 8.444 میلیون 683
1399/02/20 11,333 4.99 14.734 میلیون 1,492
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وبملت 820.00 17,231 131.758 میلیون 855 هزار میلیارد 1399/03/7
وپاسار 418.00 8,795 53.183 میلیون 436.817 هزار میلیارد 1399/03/7
وپست 634.00 14,300 4.788 میلیون 45.579 هزار میلیارد 1399/03/7
وبصادر 82.00 1,741 916.884 میلیون 299.68 هزار میلیارد 1399/03/7
وپارس 71.00 1,921 230.499 میلیون 294.545 هزار میلیارد 1399/03/7
وسینا 423.00 8,891 16.651 میلیون 86.18 هزار میلیارد 1399/03/7
ونوین 62.00 4,580 190.902 میلیون 136.338 هزار میلیارد 1399/03/7
وخاور 518.00 10,894 7.685 میلیون 107.42 هزار میلیارد 1399/03/7
وکار 753.00 15,824 6.058 میلیون 133.374 هزار میلیارد 1399/03/7
وانصار 2.00 2,088 - 20.86 هزار میلیارد 1399/02/17
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی