شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سیمان‌خاش‌

سخاش | سهام - بورس
گروه:

سیمان، آهک و گچ

زیر گروه:

زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 68,944 5.00
قیمت پایانی: 68,915 4.96

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 68,944 پایانی 68,915 3,254.00
بیشترین 68,944 کمترین 67,550
حجم 1.692 میلیون دفعات 750
حد قیمت 62,378 - 68,944 ارزش 116.63 میلیارد
حجم مبنا 814.319 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
30 268,833 68,944 68,944 159 1
2 60,000 68,900 - - 0
2 140 68,605 - - 0
2 1,377 68,600 - - 0
1 200 68,500 - - 0

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 3,884
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 1,822
سود نقدی 1,400
درصد توزیع 76.84 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 121.26 % رتبه 376
6 ماهه 220.24 % رتبه 422
9 ماهه 257.05 % رتبه 408
1 ساله 381.74 % رتبه 433
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
8.614 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 19.15

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/20 68,915 4.96 1.692 میلیون 750
1399/01/19 65,661 4.99 833,669 781
1399/01/18 62,538 0.07 2.237 میلیون 1,960
1399/01/17 62,492 3.07 1.717 میلیون 2,697
1399/01/16 64,470 7.61 895,295 828
1399/01/11 59,911 1.32 474,447 660
1399/01/10 59,132 4.97 1.446 میلیون 885
1399/01/9 56,335 4.71 1.109 میلیون 672
1399/01/6 53,803 4.10 740,579 373
1399/01/5 51,684 0.36 69,427 63
1398/12/29 51,500 0.00 622,078 293
1398/12/28 51,500 2.91 622,078 293
1398/12/27 50,042 4.45 2.955 میلیون 1,150
1398/12/26 47,909 3.86 4.601 میلیون 1,023
1398/12/25 46,127 0.73 155,447 97
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
سفانو 1,427 29,968 3.608 میلیون 14.93 هزار میلیارد 12:30
ساراب 507.00 10,658 4.669 میلیون 9.536 هزار میلیارد 12:29
سشمال 438.00 9,213 3.416 میلیون 11.64 هزار میلیارد 12:29
سصفها 2,119 72,750 1.155 میلیون 14.766 هزار میلیارد 12:29
سرود 607.00 12,826 3.211 میلیون 10.247 هزار میلیارد 12:29
سصوفی 422.00 8,875 1.808 میلیون 9.431 هزار میلیارد 12:29
سنیر 2,591 54,430 666.367 5.343 هزار میلیارد 12:29
سیلام 447.00 9,406 2.557 میلیون 10.985 هزار میلیارد 12:29
سکرما 169.00 14,200 263.825 13.928 هزار میلیارد 09:11
سفارس 277.00 10,900 24.602 میلیون 61.864 هزار میلیارد 12:30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی