شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آسیا سیر ارس

حآسا | سهام - فرابورس
گروه:

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 18,200 4.77
قیمت پایانی: 18,901 1.10

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 19,800 پایانی 18,901 211.00
بیشترین 19,800 کمترین 18,157
حجم 3.891 میلیون دفعات 1,877
حد قیمت 18,157 - 20,067 ارزش 73.54 میلیارد
حجم مبنا 2.389 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
17 67,327 18,200 18,200 18,988 4
2 8,733 18,170 18,600 153 1
1 400 18,161 18,675 1,500 1
1 279 18,160 18,690 4 1
25 81,142 18,157 18,694 1,012 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 107
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 121
سود نقدی 43
درصد توزیع 35.54 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 105.04 % رتبه 409
6 ماهه 168.59 % رتبه 331
9 ماهه 518.08 % رتبه 284
1 ساله 951.28 % رتبه 285
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
15.122 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 10.06

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/20 18,901 1.10 3.891 میلیون 1,877
1399/01/19 19,112 0.61 3.48 میلیون 2,124
1399/01/18 18,997 3.72 1.782 میلیون 840
1399/01/17 19,731 4.35 2.225 میلیون 1,288
1399/01/16 20,628 1.01 3.053 میلیون 1,968
1399/01/11 20,838 0.66 1.871 میلیون 1,178
1399/01/10 20,976 4.24 4.796 میلیون 1,904
1399/01/9 20,123 0.56 14.705 میلیون 5,079
1399/01/6 20,012 1.28 609,692 330
1399/01/5 20,271 0.95 725,038 423
1398/12/29 20,465 0.00 8.123 میلیون 2,100
1398/12/28 20,465 3.63 8.123 میلیون 2,100
1398/12/27 21,235 0.14 36,887 62
1398/12/26 21,264 0.30 123,864 100
1398/12/25 21,328 0.00 640,427 328
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
حتاید 232.00 15,002 7.124 میلیون 29.835 هزار میلیارد 12:29
حپترو 323.00 34,040 1.797 میلیون 6.696 هزار میلیارد 12:29
حتوکا 433.00 22,570 6.136 میلیون 7.558 هزار میلیارد 12:29
حفارس 271.00 5,710 41.347 میلیون 14.404 هزار میلیارد 12:29
حکشتی 879.00 18,477 20.165 میلیون 302.516 هزار میلیارد 12:29
حپارسا 1,594 33,493 1.342 میلیون 8.277 هزار میلیارد 12:29
حسینا 1,733 36,397 5.078 میلیون 18.156 هزار میلیارد 12:29
حریل 187.00 3,936 82.079 میلیون 12.947 هزار میلیارد 12:29
توریل 868.00 18,236 5.122 میلیون 58.355 هزار میلیارد 1399/01/18
حسیر 15.00 8,900 5.951 میلیون 5.484 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی