شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بورس کالای ایران

کالا | سهام - بورس
گروه:

فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط

زیر گروه:

-

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 76,655 0.85
قیمت پایانی: 74,771 3.29

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5.408 میلیون پایانی 74,771 2,544.00
بیشترین 404.354 میلیارد کمترین 73,450
حجم 5.411 میلیون دفعات 6,123
حد قیمت 73,450 - 81,180 ارزش 404.608 میلیارد
حجم مبنا 744,000 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
2,479 تعداد خریدار 7
5.097 میلیون حجم خرید 311,990
2,661 تعداد فروشنده 1
5.389 میلیون حجم فروش 20,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
2 469 76,700 76,900 1,367 1
1 47 76,655 77,000 3,811 9
5 1,934 76,654 77,077 500 1
0 - - 76,955 490 3
0 - - 76,965 1,159 3

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 592
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 697
سود نقدی 150
درصد توزیع 21.52 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 69.14 % رتبه 45
6 ماهه 475.98 % رتبه 60
9 ماهه 711.4 % رتبه 65
1 ساله 603.05 % رتبه 95
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
143.806 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 100

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 77,315 4.54 676,021 853
1399/03/4 80,994 0.00 741,442 1,189
1399/03/3 80,994 4.98 741,442 1,189
1399/03/1 85,241 0.00 2.154 میلیون 3,049
1399/02/31 85,241 4.57 2.154 میلیون 3,049
1399/02/30 89,318 1.49 5.045 میلیون 8,095
1399/02/29 88,008 4.66 6.806 میلیون 6,742
1399/02/28 84,087 5.00 1.854 میلیون 1,988
1399/02/27 88,512 4.96 2.129 میلیون 2,524
1399/02/25 93,128 0.00 9.047 میلیون 10,959
1399/02/24 93,128 3.07 9.047 میلیون 10,959
1399/02/23 96,082 4.66 3.15 میلیون 4,003
1399/02/22 100,774 0.44 11.546 میلیون 17,653
1399/02/21 100,336 4.66 5.777 میلیون 6,548
1399/02/20 95,872 4.96 2.733 میلیون 2,768
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
بورس 2,041 101,000 4.506 میلیون 192.274 هزار میلیارد 1399/03/7
کبورس 10,663 98,944 200,000 213.882 هزار میلیارد 1399/03/7
نبورس 2,962 80,000 15,000 165.85 هزار میلیارد 1399/02/7
فرابورس 504.00 10,595 1.948 میلیون 171.346 هزار میلیارد 1399/02/21
بورس - 100,944 2.968 میلیون 123.699 هزار میلیارد 1399/03/7
سپرده - 2,700 22.5 میلیون 4.05 هزار میلیارد 1399/02/16
امید 108.00 8,650 11.384 میلیون 59.059 هزار میلیارد 1399/03/7
تنوین 481.00 10,136 14.718 میلیون 90.18 هزار میلیارد 1399/03/7
لوتوس 353.00 12,878 3.386 میلیون 74.148 هزار میلیارد 1399/03/7
نکالا 362.00 72,255 14 133.721 هزار میلیارد 1399/01/31
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی