شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نفت ایرانول

شرانل | سهام - فرابورس
گروه:

فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای

زیر گروه:

ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 29,570 0.95
قیمت پایانی: 28,825 1.59

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2.745 میلیون پایانی 28,825 467.00
بیشترین 79.122 میلیارد کمترین 27,850
حجم 2.748 میلیون دفعات 979
حد قیمت 27,828 - 30,756 ارزش 79.201 میلیارد
حجم مبنا 1.719 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
376 تعداد خریدار -
2.749 میلیون حجم خرید -
415 تعداد فروشنده 1
2.749 میلیون حجم فروش 50
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
2 1,682 29,570 29,729 8,600 1
1 2,500 29,531 29,730 1,200 2
4 1,874 29,530 29,749 9,515 1
0 - - 29,200 7,700 2
0 - - 29,327 224 2

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 1,104
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 1,623
سود نقدی 1,450
درصد توزیع 89.34 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 98.44 % رتبه 300
6 ماهه 118.84 % رتبه 274
9 ماهه 164.26 % رتبه 267
1 ساله 181.82 % رتبه 274
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
58.584 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 11.56

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 29,292 3.98 1.661 میلیون 653
1399/03/4 30,506 0.00 19.985 میلیون 3,379
1399/03/3 30,506 4.89 19.985 میلیون 3,379
1399/03/1 29,084 0.00 7.362 میلیون 3,005
1399/02/31 29,084 1.37 7.362 میلیون 3,005
1399/02/30 28,692 4.85 8.885 میلیون 2,079
1399/02/29 30,155 3.20 11.497 میلیون 2,272
1399/02/28 31,151 0.77 241,417 143
1399/02/27 31,391 1.07 335,920 195
1399/02/25 31,729 0.00 15.938 میلیون 2,097
1399/02/24 31,729 4.76 15.938 میلیون 2,097
1399/02/23 33,314 4.67 2.214 میلیون 608
1399/02/22 34,945 4.40 30.362 میلیون 5,716
1399/02/21 33,471 4.99 15.488 میلیون 1,254
1399/02/20 31,879 4.78 1.572 میلیون 142
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شپنا 538.00 11,303 105.12 میلیون 569.262 هزار میلیارد 1399/03/7
شنفت 1,808 37,974 1.652 میلیون 93.12 هزار میلیارد 1399/03/7
شبهرن 2,518 57,797 2.448 میلیون 140.694 هزار میلیارد 1399/03/7
شجی - - - 290 میلیارد 1399/02/17
ونفت 643.00 13,521 7.554 میلیون 21.587 هزار میلیارد 1399/03/7
شبندر 808.00 16,968 79.934 میلیون 475.618 هزار میلیارد 1399/03/7
شبریز 887.00 24,369 35.815 میلیون 234.75 هزار میلیارد 1399/03/7
شسپا 1,046 21,967 11.764 میلیون 130.086 هزار میلیارد 1399/03/7
نفت قشم - - - 302.94 میلیارد 1399/02/17
پتروشیمی سلمان - - - 160 میلیارد 1399/02/17
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی