شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیمه دی

ودی | سهام - فرابورس
گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

زیر گروه:

بیمه غیرزندگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,211 1.64
قیمت پایانی: 10,560 1.72

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,700 پایانی 10,560 179.00
بیشترین 10,890 کمترین 10,100
حجم 13.604 میلیون دفعات 1,590
حد قیمت 9,862 - 10,900 ارزش 143.66 میلیارد
حجم مبنا 5.224 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
6 44,594 10,211 10,211 37,766 3
1 17,000 10,205 10,500 16,260 3
9 15,417 10,200 10,550 70,000 1
1 2,000 10,190 10,560 17,163 1
1 2,000 10,170 10,569 16,300 2

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 717
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 411
سود نقدی 50
درصد توزیع 12.17 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 162.88 % رتبه 143
6 ماهه 260.95 % رتبه 162
9 ماهه 286.33 % رتبه 102
1 ساله 672.09 % رتبه 114
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
26.403 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 32.84

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/20 10,560 1.72 13.604 میلیون 1,590
1399/01/19 10,381 4.51 22.404 میلیون 2,035
1399/01/18 9,933 0.77 7.559 میلیون 1,662
1399/01/17 10,010 0.07 11.645 میلیون 2,437
1399/01/16 10,003 5.53 10.585 میلیون 1,904
1399/01/11 9,479 0.25 7.1 میلیون 2,023
1399/01/10 9,503 3.71 26.167 میلیون 3,724
1399/01/9 9,163 5.00 7.983 میلیون 502
1399/01/6 8,727 5.83 9.565 میلیون 521
1399/01/5 8,246 3.67 4.628 میلیون 296
1398/12/29 7,954 0.00 41.318 میلیون 3,495
1398/12/28 7,954 2.71 41.318 میلیون 3,495
1398/12/27 7,744 0.77 25.36 میلیون 2,849
1398/12/26 7,804 4.19 25.138 میلیون 2,338
1398/12/25 7,490 1.87 12.792 میلیون 1,290
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
پارسیان 136.00 8,897 8.769 میلیون 35.968 هزار میلیارد 12:29
ملت 489.00 10,282 3.602 میلیون 28.771 هزار میلیارد 12:27
ما 253.00 8,204 10.955 میلیون 12.342 هزار میلیارد 12:29
دانا 138.00 6,589 36.057 میلیون 26.804 هزار میلیارد 12:29
آسیا 566.00 11,898 10.965 میلیون 27.234 هزار میلیارد 12:29
البرز 193.00 7,469 31.564 میلیون 30.108 هزار میلیارد 12:29
کوثر 996.00 20,916 3.583 میلیون 73.752 هزار میلیارد 1399/01/20
میهن 178.00 3,755 3.055 میلیون 5.42 هزار میلیارد 12:29
اتکای 256.00 5,389 7.099 میلیون 17.235 هزار میلیارد 1399/01/20
بساما 388.00 8,162 1.242 میلیون 13.731 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی