شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

وگستر | سهام - فرابورس
گروه:

سرمایه‌گذاری‌ها

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,431 5.00
قیمت پایانی: 10,661 2.91

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11,200 پایانی 10,661 319.00
بیشترین 11,400 کمترین 10,431
حجم 17.202 میلیون دفعات 4,796
حد قیمت 10,431 - 11,529 ارزش 183.4 میلیارد
حجم مبنا 5.129 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
22 80,256 10,431 10,431 572,457 21
1 1,000 10,314 10,434 98,369 1
1 10,000 10,310 10,435 501 2
1 10,000 10,180 10,439 300 2
1 220 9,551 10,440 14,570 2

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 586
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 84
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 118.12 % رتبه 127
6 ماهه 191.32 % رتبه 159
9 ماهه 287.99 % رتبه 127
1 ساله 552.02 % رتبه 137
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
4.264 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 88.32

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/20 10,661 2.91 17.202 میلیون 4,796
1399/01/19 10,980 4.09 9.999 میلیون 2,573
1399/01/18 10,549 4.29 13.933 میلیون 3,367
1399/01/17 10,115 2.53 29.492 میلیون 5,608
1399/01/16 9,865 1.45 14.648 میلیون 4,984
1399/01/11 9,724 4.36 11.413 میلیون 3,972
1399/01/10 10,167 0.05 25.276 میلیون 8,321
1399/01/9 10,162 0.17 34.391 میلیون 10,184
1399/01/6 10,179 4.35 5.777 میلیون 948
1399/01/5 9,755 4.95 12.055 میلیون 2,430
1398/12/29 9,295 0.00 6.056 میلیون 628
1398/12/28 9,295 4.98 6.056 میلیون 628
1398/12/27 8,854 3.25 3.656 میلیون 419
1398/12/26 8,575 6.48 3.608 میلیون 373
1398/12/25 8,053 0.76 2.185 میلیون 409
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وسپه 255.00 6,700 20.659 میلیون 45.218 هزار میلیارد 12:29
وتوصا 54.00 7,720 10.025 میلیون 20.723 هزار میلیارد 12:29
وملت 5.00 666 1.377 میلیون 1.896 هزار میلیارد 1398/07/1
وخارزم 46.00 6,740 315.406 میلیون 83.35 هزار میلیارد 1399/01/20
وسکاب 155.00 3,258 7.406 میلیون 19.044 هزار میلیارد 12:29
وبیمه 255.00 5,360 13.858 میلیون 10.68 هزار میلیارد 12:29
پردیس 207.00 4,347 9.528 میلیون 5.354 هزار میلیارد 12:29
وتوسم 197.00 6,122 7.546 میلیون 27.212 هزار میلیارد 12:29
وبهمن 314.00 6,611 2.724 میلیون 17.578 هزار میلیارد 12:29
ونیکی 613.00 12,886 1.432 میلیون 87.374 هزار میلیارد 12:26
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی