شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بانک سرمایه

سمایه | سهام - پایه فرابورس
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,244 1.41
قیمت پایانی: 2,259 0.75

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,278 پایانی 2,259 17.00
بیشترین 2,278 کمترین 2,208
حجم 2.674 میلیون دفعات 480
حد قیمت 1,085 - 1,151 ارزش 5.932 میلیارد
حجم مبنا 9.005 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
202 تعداد خریدار -
2.674 میلیون حجم خرید -
173 تعداد فروشنده -
2.674 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
23 336,057 1,151 1,179 27,700 2
1 4,000 1,135 1,225 1,000 1
2 18,977 1,131 1,305 10,000 1
2 6,000 2,222 2,259 2,227 1
1 1,044 2,221 2,260 9,981 3

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - -151,769
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی -20,051
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 43.43 % رتبه 555
6 ماهه 62.99 % رتبه 536
9 ماهه 121.69 % رتبه 524
1 ساله 136.05 % رتبه 513
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
9.104 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 2,261 0.66 2.271 میلیون 369
1399/01/10 2,276 0.40 4.737 میلیون 794
1399/01/9 2,267 1.98 6.551 میلیون 849
1399/01/6 2,223 1.24 6.974 میلیون 903
1399/01/5 2,251 1.06 3.122 میلیون 419
1398/12/29 2,275 0.00 3.64 میلیون 432
1398/12/28 2,275 1.39 3.64 میلیون 432
1398/12/27 2,307 0.77 1.404 میلیون 196
1398/12/26 2,325 0.68 1.496 میلیون 254
1398/12/25 2,341 0.13 370,077 74
1398/12/24 2,344 0.38 1.578 میلیون 317
1398/12/22 2,353 0.00 9.592 میلیون 889
1398/12/21 2,353 0.26 9.592 میلیون 889
1398/12/20 2,347 0.76 1.179 میلیون 213
1398/12/19 2,365 0.13 340,876 62
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وبملت 64.00 9,870 112.822 میلیون 487.05 هزار میلیارد 1399/01/11
وپاسار 121.00 4,259 63.373 میلیون 209.765 هزار میلیارد 1399/01/11
وپست 401.00 8,424 10.139 میلیون 26.724 هزار میلیارد 1399/01/11
وبصادر 11.00 870 672.918 میلیون 150.103 هزار میلیارد 1399/01/11
وپارس 334.00 6,277 150.653 میلیون 988.225 هزار میلیارد 1398/12/27
وسینا 132.00 5,629 31.186 میلیون 55.23 هزار میلیارد 1399/01/11
ونوین 240.00 5,043 139.461 میلیون 65.524 هزار میلیارد 1399/01/11
وخاور 384.00 8,070 24.049 میلیون 80.69 هزار میلیارد 1399/01/11
وکار 289.00 6,071 1.228 میلیون 49.479 هزار میلیارد 1399/01/11
وانصار 2.00 2,088 1.148 میلیون 20.86 هزار میلیارد 1397/05/3
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی