شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

داروسازی‌ اکسیر

دلر | سهام - بورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 109,999 1.51
قیمت پایانی: 108,279 0.08

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 103,200 پایانی 108,279 84.00
بیشترین 112,700 کمترین 103,000
حجم 709,186 دفعات 571
حد قیمت 102,945 - 113,781 ارزش 76.79 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
168 تعداد خریدار 4
321,232 حجم خرید 387,954
270 تعداد فروشنده 2
605,464 حجم فروش 103,722
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
2 719 108,385 108,386 2,485 1
1 50 108,382 110,000 2,583 17
1 100 108,381 110,001 100 1
0 - - 108,497 50 1
0 - - 108,515 46 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 6,198
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 6,198
سود نقدی 5,885
درصد توزیع 94.95 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 81.16 % رتبه 370
6 ماهه 220.52 % رتبه 347
9 ماهه 308.56 % رتبه 311
1 ساله 815.07 % رتبه 296
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
48.763 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 16.7

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 108,363 3.08 1.034 میلیون 1,026
1399/03/4 111,802 0.00 648,068 981
1399/03/3 111,802 1.03 648,068 981
1399/02/29 112,964 0.00 246,272 392
1399/02/28 112,964 2.58 246,272 392
1399/02/27 110,120 5.00 543,885 573
1399/02/25 104,877 0.00 879,278 910
1399/02/24 104,877 4.30 879,278 910
1399/02/23 100,549 1.93 1.131 میلیون 1,332
1399/02/22 102,526 0.20 1.03 میلیون 1,058
1399/02/21 102,326 4.41 1.123 میلیون 1,154
1399/02/20 98,006 3.66 389,765 531
1399/02/18 94,548 0.00 837,595 1,053
1399/02/17 94,548 2.93 837,595 1,053
1399/02/16 97,402 4.85 1.357 میلیون 1,241
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
دسبحان 1,231 23,405 3.756 میلیون 31.134 هزار میلیارد 1399/03/7
وپخش 7,064 134,230 76,327 117.361 هزار میلیارد 1399/03/7
دزهراوی 1,073 23,240 8.192 میلیون 58.366 هزار میلیارد 1399/03/7
دسینا 2,193 46,067 1.599 میلیون 36.123 هزار میلیارد 1399/03/7
داسوه 135.00 28,389 766,545 20.905 هزار میلیارد 1399/03/7
دفرا 1,538 29,222 384,278 21.281 هزار میلیارد 1399/03/7
دکیمی 1,369 26,544 848,651 15.739 هزار میلیارد 1399/03/7
درازک 1,145 62,401 1.221 میلیون 36.464 هزار میلیارد 1399/03/7
دکوثر 310.00 25,882 3.33 میلیون 13.518 هزار میلیارد 1399/03/7
دلقما 977.00 20,517 2.336 میلیون 13.752 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی