شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

زرین معدن آسیا

فزرین | سهام - فرابورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید فلزات گرانبهای غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 21,236 5.00
قیمت پایانی: 21,236 5.00
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه

آخرین معامله 1399/01/20

خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 21,236 پایانی 21,236 1,011.00
بیشترین 21,236 کمترین 21,236
حجم 25.951 میلیون دفعات 676
حد قیمت 19,214 - 21,236 ارزش 551.099 میلیارد
حجم مبنا 3.005 میلیون حد حجم - - -

عرضه و تقاضا 1399/01/20

دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
543 15.965 میلیون 21,236 21,236 1,966 2
1 80,000 21,235 - - 0
1 200 21,234 - - 0
- - - -
- - - -

معاملات حقیقی و حقوقی 1399/01/20

حقیقی حقوقی
126 تعداد خریدار 6
23.594 میلیون حجم خرید 2.357 میلیون
381 تعداد فروشنده 1
10.951 میلیون حجم فروش 15 میلیون
- تغییر مالکیت -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه % رتبه
۶ ماهه % رتبه
۹ ماهه % رتبه
۱ ساله % رتبه
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
10.618 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

گفت و گو

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
فرآور 974.00 20,470 4.154 میلیون 84.85 میلیارد 13.481 هزار میلیارد 12:28
فخاس 121.00 25,250 734.763 18.52 میلیارد 226.305 هزار میلیارد 12:29
فسپا 1,174 24,673 4.807 میلیون 118.47 میلیارد 16.021 هزار میلیارد 12:29
فمراد 365.00 65,000 1.328 میلیون 86.49 میلیارد 3.227 هزار میلیارد 12:30
مشاهده بیشتر

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

آخرین قیمت قیمت پایانی خرید فروش
نماد نام تعداد حجم ارزش دیروز اولین مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد کمترین بیشترین EPS P/E وضعیت صف حجم خرید حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقوقی حجم فروش حقیقی تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970
4,168
4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

مشاهده بیشتر

لیست بورس

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • مشاهده بیشتر
 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

شاخص فعلی بیشترین کمترین تغییر زمان
121,500 122,000 120,890 560 (0.46٪) ۱۴:۲۵:۳۱
پوند انگلیس

GBP/Pound Sterling

150,060 میلیون 150,650 1,29% ۱۴:۲۵:۳۱
لیر ترکیه

TRY/Turkish lira

21,390 21,760 21,370 340 (1.59٪) ۱۴:۲۵:۳۱
33,010 33,620 33,000 480 (1.45٪) ۱۴:۲۵:۳۱

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
اطلاعیه‌ها
اطلاعیه ها
عنوان اطلاعیه زمان ارسال زمان انتشار فرمت دریافت
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ - ۱۹:۰۴:۳۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ - ۱۹:۰۴:۳۸
مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ - ۱۴:۵۶:۴۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ - ۱۴:۵۶:۴۶
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ - ۱۸:۲۵:۲۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ - ۱۸:۲۵:۲۱
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ - ۱۲:۵۱:۵۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ - ۱۲:۵۱:۵۵
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ - ۱۳:۰۱:۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ - ۱۳:۰۱:۱۵
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ - ۱۵:۳۰:۳۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ - ۱۵:۳۰:۳۸
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ - ۱۹:۳۴:۳۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ - ۱۹:۳۴:۳۶
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۶:۴۸:۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۶:۴۸:۱۶
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ - ۱۷:۳۴:۰۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ - ۱۷:۳۴:۰۵
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ - ۱۸:۳۷:۲۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ - ۱۸:۳۷:۲۲
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ - ۱۸:۵۷:۳۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ - ۱۸:۵۷:۳۱
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ - ۱۸:۳۱:۳۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ - ۱۸:۳۱:۳۵
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ - ۰۹:۲۵:۵۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ - ۰۹:۲۵:۵۱
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ - ۱۸:۳۶:۳۹ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ - ۱۸:۳۶:۳۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ - ۱۸:۳۵:۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ - ۱۸:۳۵:۱۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱(اصلاحیه) ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ - ۱۷:۳۸:۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ - ۱۷:۳۸:۲۸
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تجمیع محدوه های معادن سرب و روی قزلجه ۱و ۲ طبق مص- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ - ۱۲:۵۰:۰۹ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ - ۱۲:۵۰:۰۹
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - شفاف سازی اطلاعات افشاء شده- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ - ۱۲:۵۲:۳۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ - ۱۲:۵۲:۳۶
توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ - ۱۱:۳۶:۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ - ۱۱:۳۶:۱۲
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تعیین تکلیف اطلاعات سهمیه بندی ماده معدنی سال ۱۳۹۸- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ - ۱۰:۵۴:۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ - ۱۰:۵۴:۲۹
وضعیت نماد
مجاز
وضعیت صف
...
تاثیر در شاخص
0.00
هشدار
00
سود و زیان
1 هفته: ...
1 ماه: ...
3 ماه: ...
6 ماه: ...
1 سال: ...
همه: ...
نسبت قیمت به سود آوری
P/E: -
P/E گروه: ...
رتبه نماد در سودآوری ماهانه
گروه: ...
بازار: ...
رتبه نماد از نظر ارزش بازار
گروه: ...
بازار: ...
عرضه و تقاضا
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
۱ ۴۰۰ ۵٬۱۵۲ ۵٬۱۷۰ ۹٬۳۴۲ ۳
۱ ۹٬۶۶۲ ۵٬۱۵۱ ۵٬۱۸۳ ۴٬۷۰۵ ۱
۴ ۱۵٬۱۲۸ ۵٬۱۳۰ ۵٬۱۹۵ ۵۰۰ ۱
۲ ۱۰٬۶۹۴ ۵٬۱۱۰ ۵٬۲۰۰ ۶۳٬۰۷۵ ۶
۵ ۱۵٬۸۲۸ ۵٬۱۰۰ ۵٬۲۰۴ ۱۳٬۳۸۸ ۲
۱۰:۳۴:۳۶
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی حقوقی
۱۶۵ تعداد خریدار ۲
۷۶۷٫۵۷۲ حجم خرید ۸۵
۹۱ تعداد فروشنده ۰
۸۵۲٫۵۷۲ حجم فروش ۰
-۸۵ تغییر مالکیت ۸۵
۱۰:۳۴:۳۶
ضریب همبستگی به شاخص کل
نماد‌های هم‌گروه
نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
ادامه ...

خرید و فروش

جدول خرید و فروش نماد
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
543 15.965 میلیون 21,236 21,236 1,966 2
1 80,000 21,235 - - 0
1 200 21,234 - - 0

داده ها

آخرین معامله 21,236 1,011.00 5.00
قیمت پایانی 21,236 1,011.00 5.00
اولین قیمت 21,236
قیمت دیروز 20,225
بازه روز 21,236 21,236
قیمت مجاز 21,236 19,214
بازه هفته 21,236 17,472
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 3.005 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 676
حجم معاملات 25.951 میلیون
ارزش معاملات 551.099 میلیارد
ارزش بازار 10.618 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 23.594 میلیون 10.951 میلیون
حقوقی 2.357 میلیون 15 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 132 382
حقیقی 126 381
حقوقی 6 1
تغییر حقوقی به حقیقی 268.477 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
543 15.965 میلیون 21,236 21,236 1,966 2
1 80,000 21,235 - - 0
1 200 21,234 - - 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1399/01/20)