شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

زرین معدن آسیا

فزرین | سهام - فرابورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید فلزات گرانبهای غیرآهن

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 28,345 5.00
قیمت پایانی: 28,345 5.00
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه

آخرین معامله 1399/04/16

خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 28,345 پایانی 28,345 1,349.00
بیشترین 28,345 کمترین 28,345
حجم 5.066 میلیون دفعات 1,069
حد قیمت 26,928 - 29,762 ارزش 143.591 میلیارد
حجم مبنا 1.806 میلیون حد حجم - - -

عرضه و تقاضا 1399/04/16

دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1508 6.922 میلیون 28,345 28,345 17,000 2
4 8,877 28,344 28,380 199 1
1 355 28,342 29,000 46,260 3
- - - -
- - - -

معاملات حقیقی و حقوقی 1399/04/16

حقیقی حقوقی
220 تعداد خریدار 1
5.031 میلیون حجم خرید 35,000
768 تعداد فروشنده 3
5.017 میلیون حجم فروش 49,135
- تغییر مالکیت -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه % رتبه
۶ ماهه % رتبه
۹ ماهه % رتبه
۱ ساله % رتبه
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
18.424 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

گفت و گو

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
فرآور 1,420 27,150 24.816 میلیون 682.902 میلیارد 18.163 هزار میلیارد 1399/04/16
فخاس 2,020 42,500 9.376 میلیون 398.496 میلیارد 505.75 هزار میلیارد 1399/04/11
فسپا 1,680 54,600 1.202 میلیون 65.827 میلیارد 35.588 هزار میلیارد 09:20
فمراد 4,350 91,450 267,250 24.437 میلیارد 4.415 هزار میلیارد 09:20
مشاهده بیشتر

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

آخرین قیمت قیمت پایانی خرید فروش
نماد نام تعداد حجم ارزش دیروز اولین مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد کمترین بیشترین EPS P/E وضعیت صف حجم خرید حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقوقی حجم فروش حقیقی تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970
4,168
4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

مشاهده بیشتر

لیست بورس

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • مشاهده بیشتر
 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

شاخص فعلی بیشترین کمترین تغییر زمان
121,500 122,000 120,890 560 (0.46٪) ۱۴:۲۵:۳۱
پوند انگلیس

GBP/Pound Sterling

150,060 میلیون 150,650 1,29% ۱۴:۲۵:۳۱
لیر ترکیه

TRY/Turkish lira

21,390 21,760 21,370 340 (1.59٪) ۱۴:۲۵:۳۱
33,010 33,620 33,000 480 (1.45٪) ۱۴:۲۵:۳۱

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
اطلاعیه‌ها
اطلاعیه ها
عنوان اطلاعیه زمان ارسال زمان انتشار فرمت دریافت
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ - ۱۵:۱۱:۴۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ - ۱۵:۱۱:۴۱
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ - ۱۵:۱۶:۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ - ۱۵:۱۶:۲۰
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ - ۱۵:۰۳:۵۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ - ۱۵:۰۳:۵۰
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ - ۱۳:۳۱:۲۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ - ۱۳:۳۱:۲۴
گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ - ۱۳:۰۴:۵۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ - ۱۳:۰۴:۵۵
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ - ۱۲:۵۰:۰۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ - ۱۲:۵۰:۰۱
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ - ۰۰:۰۶:۰۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ - ۰۰:۰۶:۰۱
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ - ۲۳:۵۱:۳۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ - ۲۳:۵۱:۳۸
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ - ۲۳:۳۰:۲۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ - ۲۳:۳۰:۲۱
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ - ۲۳:۴۹:۵۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ - ۲۳:۴۹:۵۶
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت سیمین معدن قزلجا) ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ - ۱۳:۵۸:۵۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ - ۱۳:۵۸:۵۱
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان) ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ - ۱۵:۱۲:۴۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ - ۱۵:۱۲:۴۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ - ۱۸:۲۴:۰۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ - ۱۸:۲۴:۰۲
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ - ۲۲:۰۴:۵۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ - ۲۲:۰۴:۵۴
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ - ۱۹:۱۸:۰۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ - ۱۹:۱۸:۰۴
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ - ۱۴:۵۳:۴۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ - ۱۴:۵۳:۴۶
آگهی ثبت افزایش سرمایه(اصلاحیه) ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ - ۰۹:۵۱:۲۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ - ۰۹:۵۱:۲۳
آگهی ثبت افزایش سرمایه(اصلاحیه) ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ - ۱۶:۱۱:۴۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ - ۱۶:۱۱:۴۸
آگهی ثبت افزایش سرمایه ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ - ۱۴:۳۹:۲۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ - ۱۴:۳۹:۲۴
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ - ۱۲:۱۰:۴۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ - ۱۲:۱۰:۴۷
وضعیت نماد
ممنوع
وضعیت صف
...
تاثیر در شاخص
0.00
هشدار
00
سود و زیان
1 هفته: ...
1 ماه: ...
3 ماه: ...
6 ماه: ...
1 سال: ...
همه: ...
نسبت قیمت به سود آوری
P/E: -
P/E گروه: ...
رتبه نماد در سودآوری ماهانه
گروه: ...
بازار: ...
رتبه نماد از نظر ارزش بازار
گروه: ...
بازار: ...
عرضه و تقاضا
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
۱ ۴۰۰ ۵٬۱۵۲ ۵٬۱۷۰ ۹٬۳۴۲ ۳
۱ ۹٬۶۶۲ ۵٬۱۵۱ ۵٬۱۸۳ ۴٬۷۰۵ ۱
۴ ۱۵٬۱۲۸ ۵٬۱۳۰ ۵٬۱۹۵ ۵۰۰ ۱
۲ ۱۰٬۶۹۴ ۵٬۱۱۰ ۵٬۲۰۰ ۶۳٬۰۷۵ ۶
۵ ۱۵٬۸۲۸ ۵٬۱۰۰ ۵٬۲۰۴ ۱۳٬۳۸۸ ۲
۱۰:۳۴:۳۶
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی حقوقی
۱۶۵ تعداد خریدار ۲
۷۶۷٫۵۷۲ حجم خرید ۸۵
۹۱ تعداد فروشنده ۰
۸۵۲٫۵۷۲ حجم فروش ۰
-۸۵ تغییر مالکیت ۸۵
۱۰:۳۴:۳۶
ضریب همبستگی به شاخص کل
نماد‌های هم‌گروه
نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
ادامه ...

خرید و فروش

جدول خرید و فروش نماد
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1508 6.922 میلیون 28,345 28,345 17,000 2
4 8,877 28,344 28,380 199 1
1 355 28,342 29,000 46,260 3

داده ها

آخرین معامله 28,345 1,349.00 5.00
قیمت پایانی 28,345 1,349.00 5.00
اولین قیمت 28,345
قیمت دیروز 26,996
بازه روز 28,345 28,345
قیمت مجاز 29,762 26,928
بازه هفته 29,000 25,224
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 650 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1.806 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,069
حجم معاملات 5.066 میلیون
ارزش معاملات 143.591 میلیارد
ارزش بازار 18.424 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.031 میلیون 5.017 میلیون
حقوقی 35,000 49,135
تعداد خرید فروش
مجموع 221 771
حقیقی 220 768
حقوقی 1 3
تغییر حقوقی به حقیقی 400.657 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1508 6.922 میلیون 28,345 28,345 17,000 2
4 8,877 28,344 28,380 199 1
1 355 28,342 29,000 46,260 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1399/04/16)