شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

زرین معدن آسیا

فزرین | سهام - فرابورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید فلزات گرانبهای غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 16,640 5.00
قیمت پایانی: 16,640 5.00

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

1399/01/11
تعداد:450
حجم:3.074 میلیون
ارزش:51.152 میلیارد
اولین:16,640
کمترین:16,640
بیشترین:16,640
قیمت:16,640
تغییر:792.00
درصد تغییر:5.00
قیمت:16,548
تغییر:700.00
درصد تغییر:4.42
1399/01/10
تعداد:450
حجم:3.594 میلیون
ارزش:56.964 میلیارد
اولین:15,848
کمترین:15,848
بیشترین:15,848
قیمت:15,848
تغییر:752.00
درصد تغییر:4.98
قیمت:15,848
تغییر:754.00
درصد تغییر:5.00
1399/01/9
تعداد:399
حجم:3.467 میلیون
ارزش:52.335 میلیارد
اولین:15,096
کمترین:15,096
بیشترین:15,096
قیمت:15,096
تغییر:609.00
درصد تغییر:4.20
قیمت:15,094
تغییر:717.00
درصد تغییر:4.99
1399/01/6
تعداد:1,928
حجم:4.423 میلیون
ارزش:63.596 میلیارد
اولین:14,290
کمترین:14,003
بیشترین:14,487
قیمت:14,487
تغییر:467.00
درصد تغییر:3.33
قیمت:14,377
تغییر:594.00
درصد تغییر:4.31
1399/01/5
تعداد:2,489
حجم:6.298 میلیون
ارزش:86.804 میلیارد
اولین:14,300
کمترین:13,222
بیشترین:14,300
قیمت:14,020
تغییر:63.00
درصد تغییر:0.45
قیمت:13,783
تغییر:21.00
درصد تغییر:0.15
1398/12/28
تعداد:1,779
حجم:3.889 میلیون
ارزش:53.519 میلیارد
اولین:13,300
کمترین:13,300
بیشترین:14,083
قیمت:14,083
تغییر:724.00
درصد تغییر:5.42
قیمت:13,762
تغییر:343.00
درصد تغییر:2.56
1398/12/27
تعداد:1,725
حجم:3.539 میلیون
ارزش:47.497 میلیارد
اولین:13,871
کمترین:13,178
بیشترین:14,200
قیمت:13,359
تغییر:501.00
درصد تغییر:3.62
قیمت:13,419
تغییر:460.00
درصد تغییر:3.31
1398/12/26
تعداد:1,358
حجم:2.692 میلیون
ارزش:37.294 میلیارد
اولین:14,500
کمترین:13,285
بیشترین:14,500
قیمت:13,860
تغییر:67.00
درصد تغییر:0.49
قیمت:13,879
تغییر:448.00
درصد تغییر:3.13
1398/12/25
تعداد:362
حجم:894,356
ارزش:12.341 میلیارد
اولین:13,793
کمترین:13,793
بیشترین:14,110
قیمت:13,793
تغییر:324.00
درصد تغییر:2.30
قیمت:14,327
تغییر:191.00
درصد تغییر:1.32
1398/12/24
تعداد:788
حجم:2.183 میلیون
ارزش:31.287 میلیارد
اولین:14,201
کمترین:14,117
بیشترین:15,000
قیمت:14,117
تغییر:328.00
درصد تغییر:2.27
قیمت:14,518
تغییر:341.00
درصد تغییر:2.30
1398/12/21
تعداد:2,856
حجم:6.33 میلیون
ارزش:94.057 میلیارد
اولین:15,000
کمترین:14,403
بیشترین:15,699
قیمت:14,445
تغییر:609.00
درصد تغییر:4.05
قیمت:14,859
تغییر:302.00
درصد تغییر:1.99
1398/12/20
تعداد:1,425
حجم:4.703 میلیون
ارزش:71.297 میلیارد
اولین:15,054
کمترین:15,054
بیشترین:15,846
قیمت:15,054
تغییر:222.00
درصد تغییر:1.45
قیمت:15,161
تغییر:710.00
درصد تغییر:4.47
1398/12/19
تعداد:420
حجم:767,131
ارزش:11.719 میلیارد
اولین:15,276
کمترین:15,276
بیشترین:15,276
قیمت:15,276
تغییر:780.00
درصد تغییر:4.86
قیمت:15,871
تغییر:208.00
درصد تغییر:1.29
1398/12/17
تعداد:2,746
حجم:7.031 میلیون
ارزش:113.046 میلیارد
اولین:16,056
کمترین:16,056
بیشترین:16,478
قیمت:16,056
تغییر:600.00
درصد تغییر:3.60
قیمت:16,079
تغییر:822.00
درصد تغییر:4.86
1398/12/14
تعداد:4,405
حجم:12.175 میلیون
ارزش:205.773 میلیارد
اولین:17,500
کمترین:16,160
بیشترین:17,500
قیمت:16,656
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:16,901
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی