iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

زرین معدن آسیا

فزرین | سهام - فرابورس
گروه:

-

زیر گروه:

-

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 13,957 5.00
قیمت پایانی: 13,936 4.84

آخرین معامله

1398/11/30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 13,498 پایانی 13,936 643.00
بیشترین 13,957 کمترین 13,250
حجم 10.776 میلیون دفعات 1,733
حد قیمت 12,629 - 13,957 ارزش 150.168 میلیارد
حجم مبنا - حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/11/30
حقیقی حقوقی
484 تعداد خریدار 2
10.326 میلیون حجم خرید 450,000
670 تعداد فروشنده 3
3.727 میلیون حجم فروش 7.048 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1398/11/30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
336 7.353 میلیون 13,957 14,100 2,000 1
1 1,000 13,956 14,140 4,500 1
2 29,624 13,953 14,180 5,375 3
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/11/30 13,936 4.84 10.896 میلیون 1,739
1398/11/29 13,293 2.30 5.193 میلیون 2,021
1398/11/28 13,606 1.59 6.238 میلیون 2,527
1398/11/27 13,826 1.18 6.246 میلیون 2,523
1398/11/26 13,991 2.36 5.685 میلیون 2,607
1398/11/23 13,669 4.50 14.277 میلیون 3,062
1398/11/21 13,081 4.15 9.856 میلیون 3,124
1398/11/20 13,647 3.06 10.052 میلیون 3,548
1398/11/19 14,078 2.28 8.895 میلیون 3,872
1398/11/16 14,407 2.64 8.664 میلیون 3,749
1398/11/15 14,798 0.44 9.603 میلیون 3,805
1398/11/14 14,864 4.44 11.013 میلیون 3,859
1398/11/13 14,232 0.95 10.643 میلیون 4,252
1398/11/12 14,098 2.29 13.988 میلیون 4,995
1398/11/8 14,428 4.89 13.707 میلیون 3,565
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فرآور 238.00 17,687 3.873 میلیون 11.709 هزار میلیارد 1398/12/1
فخاس 1,220 25,630 1.332 میلیون 230.67 هزار میلیارد 1398/12/1
فسپا 481.00 18,582 1.932 میلیون - 1398/12/1
فمراد 2,972 62,427 154,427 3.092 هزار میلیارد 1398/12/1
فخوز 356.00 12,580 13.737 میلیون 243.442 هزار میلیارد 1398/12/1
فملی - 6,802 50.003 میلیون 691.142 هزار میلیارد 1398/12/1
فولاژ 507.00 10,665 8.06 میلیون 63.99 هزار میلیارد 1398/12/1
فجر 1,450 30,456 3.62 میلیون 26.115 هزار میلیارد 1398/12/1
فولاد 48.00 4,240 172.411 میلیون 893.893 هزار میلیارد 1398/12/1
وتوکا 58.00 7,190 10.69 میلیون 18.671 هزار میلیارد 1398/12/1
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها