شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

زرین معدن آسیا

فزرین | سهام - فرابورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید فلزات گرانبهای غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 25,108 5.00
قیمت پایانی: 25,108 5.00

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 25,108 پایانی 25,108 1,321.00
بیشترین 25,108 کمترین 25,108
حجم 2.717 میلیون دفعات 712
حد قیمت 25,108 - 27,750 ارزش 68.227 میلیارد
حجم مبنا 1.89 میلیون حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
592 تعداد خریدار 1
2.667 میلیون حجم خرید 50,000
38 تعداد فروشنده -
2.717 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 1,930 20,634 25,108 11.651 میلیون 1357
0 - - 25,109 80,380 3
0 - - 25,110 1,695 2
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
16.32 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 26,429 3.93 1.487 میلیون 758
1399/03/3 27,511 3.98 46.247 میلیون 14,660
1399/02/31 26,457 5.00 2.781 میلیون 897
1399/02/30 25,198 2.42 1.116 میلیون 380
1399/02/29 24,602 5.00 10.595 میلیون 2,616
1399/02/28 23,431 2.80 37.365 میلیون 9,440
1399/02/27 22,792 4.94 19.146 میلیون 4,811
1399/02/24 21,720 3.81 21.555 میلیون 5,359
1399/02/23 20,923 2.55 5.197 میلیون 1,819
1399/02/22 21,471 4.54 13.524 میلیون 4,318
1399/02/21 22,491 2.23 23.948 میلیون 6,061
1399/02/20 23,003 1.59 18.694 میلیون 5,801
1399/02/17 22,642 4.19 28.03 میلیون 5,887
1399/02/16 23,633 4.03 46.786 میلیون 7,082
1399/02/15 22,717 4.57 2.218 میلیون 366
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فرآور 973.00 24,795 1.585 میلیون 15.82 هزار میلیارد 1399/03/7
فخاس 494.00 30,001 416,740 265.527 هزار میلیارد 1399/03/7
فسپا 1,691 35,522 3.833 میلیون 22.932 هزار میلیارد 1399/03/7
فمراد 2,764 58,100 301,388 2.965 هزار میلیارد 1399/03/7
فخوز 1,031 21,655 17.014 میلیون 403.261 هزار میلیارد 1399/03/7
فملی 626.00 13,160 105.969 میلیون 1301.063 هزار میلیارد 1399/03/7
فولاژ 29.00 17,901 2.903 میلیون 106.008 هزار میلیارد 1399/03/7
فجر 380.00 38,218 3.01 میلیون 31.649 هزار میلیارد 1399/03/7
فولاد 419.00 8,804 278.828 میلیون 1805.551 هزار میلیارد 1399/03/7
وتوکا 617.00 17,474 9.584 میلیون 42.744 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی