شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

کویر | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

ممنوع - به برگزاری مجمع فوق العاده(افزایش سرمایه)

آخرین قیمت: 39,769 5.00
قیمت پایانی: 39,417 4.07

آخرین معامله

1399/01/6
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 39,000 پایانی 39,417 1,541.00
بیشترین 39,769 کمترین 38,801
حجم 15.181 میلیون دفعات 13,420
حد قیمت 37,447 - 41,387 ارزش 598.394 میلیارد
حجم مبنا 1.376 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/6
حقیقی حقوقی
7,151 تعداد خریدار 5
14.813 میلیون حجم خرید 367,992
2,235 تعداد فروشنده 5
13.771 میلیون حجم فروش 1.41 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/6
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
287 491,784 39,769 39,974 580 3
9 9,011 39,768 40,058 175 1
10 6,210 39,767 41,000 1,069 1
5 989 39,766 42,058 589 3
11 2,788 39,765 42,222 999 1

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 12,959
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 1,610
سود نقدی 965
درصد توزیع 59.94 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 114.71 % رتبه 25
6 ماهه 530.67 % رتبه 12
9 ماهه 530.67 % رتبه 31
1 ساله 530.67 % رتبه 66
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
90.902 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 12.69

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/6 39,417 4.07 10.104 میلیون 9,542
1399/01/5 37,875 4.25 9.385 میلیون 6,526
1398/12/29 36,332 0.00 4.759 میلیون 3,378
1398/12/28 36,332 3.55 4.759 میلیون 3,378
1398/12/27 35,085 2.68 4.531 میلیون 3,997
1398/12/26 36,052 4.38 6.735 میلیون 4,985
1398/12/25 34,539 4.99 4.567 میلیون 2,191
1398/12/24 36,354 3.12 3.972 میلیون 2,157
1398/12/22 37,525 0.00 7.673 میلیون 9,091
1398/12/21 37,525 3.45 7.673 میلیون 9,091
1398/12/20 36,274 4.72 7.366 میلیون 4,090
1398/12/19 38,072 4.95 3.109 میلیون 1,803
1398/12/18 40,056 0.00 10.273 میلیون 10,835
1398/12/17 40,056 2.79 10.273 میلیون 10,835
1398/12/14 41,205 4.76 7.811 میلیون 6,417
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فرآور 21.00 19,140 3.689 میلیون 12.541 هزار میلیارد 1399/01/11
فخاس 654.00 24,450 456,838 225.252 هزار میلیارد 1399/01/11
فسپا 961.00 23,502 5.635 میلیون 15.222 هزار میلیارد 1399/01/11
فمراد 90.00 65,560 485,717 3.2 هزار میلیارد 1399/01/11
فخوز 142.00 12,955 9.736 میلیون 245.309 هزار میلیارد 1399/01/11
فملی 46.00 7,052 52.349 میلیون 713.349 هزار میلیارد 1399/01/11
فولاژ 3.00 11,100 3.058 میلیون 66.222 هزار میلیارد 1399/01/11
فجر 960.00 31,245 7.399 میلیون 26.541 هزار میلیارد 1399/01/11
فولاد 1.00 4,491 105.642 میلیون 936.529 هزار میلیارد 1399/01/11
وتوکا 447.00 9,392 21.284 میلیون 23.962 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی