شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

کویر | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 34,150 3.24
قیمت پایانی: 34,440 2.41

آخرین معامله

11:53
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 34,769 پایانی 34,440 852.00
بیشترین 35,187 کمترین 33,650
حجم 7.189 میلیون دفعات 4,155
حد قیمت 33,528 - 37,056 ارزش 247.608 میلیارد
حجم مبنا 1.44 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:53
حقیقی حقوقی
1,666 تعداد خریدار 4
5.052 میلیون حجم خرید 2.153 میلیون
1,610 تعداد فروشنده 3
6.587 میلیون حجم فروش 619,015
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

11:53
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
6 9,176 34,110 34,150 13,680 3
1 150 34,102 34,200 44,903 10
4 4,312 34,101 34,210 5,887 1
0 - - 34,900 7,921 8
0 - - 34,901 14,803 4

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 1,942
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 1,610
سود نقدی 965
درصد توزیع 59.94 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 51.12 % رتبه 70
6 ماهه 206.87 % رتبه 41
9 ماهه 781.52 % رتبه 26
1 ساله 781.52 % رتبه 54
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
127.051 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 12.69

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/11 35,292 3.92 7.125 میلیون 4,368
1399/03/10 36,730 4.74 5.225 میلیون 4,439
1399/03/8 35,067 0.00 11.89 میلیون 7,670
1399/03/7 35,067 4.39 11.89 میلیون 7,670
1399/03/6 36,678 4.98 3.599 میلیون 1,767
1399/03/4 38,600 0.00 3.614 میلیون 2,059
1399/03/3 38,600 4.99 3.614 میلیون 2,059
1399/03/1 40,626 0.00 13.23 میلیون 10,384
1399/02/31 40,626 1.58 13.23 میلیون 10,384
1399/02/30 39,994 5.00 3.02 میلیون 2,122
1399/02/29 38,090 4.81 9.043 میلیون 4,668
1399/02/28 36,343 0.89 16.504 میلیون 8,411
1399/02/27 36,024 2.63 8.274 میلیون 4,256
1399/02/25 36,996 0.00 17.385 میلیون 10,267
1399/02/24 36,996 3.21 17.385 میلیون 10,267
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فرآور 618.00 23,752 1.066 میلیون 15.992 هزار میلیارد 11:54
فخاس 694.00 29,000 753,880 267.615 هزار میلیارد 11:54
فسپا 1,767 33,584 936,487 22.219 هزار میلیارد 11:54
فمراد 2,814 56,309 312,114 2.891 هزار میلیارد 11:54
فخوز 1,157 24,311 27.736 میلیون 458.94 هزار میلیارد 11:54
فملی 484.00 14,110 57.954 میلیون 1425.38 هزار میلیارد 11:55
فولاژ 125.00 18,200 2.004 میلیون 109.854 هزار میلیارد 11:53
فجر 1,858 39,023 5.168 میلیون 33.206 هزار میلیارد 1399/03/10
فولاد 183.00 9,230 123.443 میلیون 1920.083 هزار میلیارد 11:55
وتوکا 887.00 18,629 14.291 میلیون 48.038 هزار میلیارد 11:54
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی