شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ح . سیمان‌ شرق‌

سشرقح | سهام - بورس
گروه:

سیمان، آهک و گچ

زیر گروه:

زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 9 0.00
قیمت پایانی: 9 0.00

آخرین معامله

1396/01/21
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9 پایانی 9 0.00
بیشترین 9 کمترین 9
حجم 180.439 میلیون دفعات 2,234
حد قیمت 9 - 9 ارزش 1.624 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1396/01/21
حقیقی حقوقی
82 تعداد خریدار 3
27.641 میلیون حجم خرید 152.797 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 180.439 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1396/01/21
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - - - 0
0 - - - - 0
0 - - - - 0
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/06/10 9 0.00 - -
1398/06/9 9 0.00 - -
1398/06/6 9 0.00 - -
1398/06/5 9 0.00 - -
1398/06/4 9 0.00 - -
1398/06/3 9 0.00 - -
1398/06/2 9 0.00 - -
1398/05/30 9 0.00 - -
1398/05/28 9 0.00 - -
1398/05/27 9 0.00 - -
1398/05/26 9 0.00 - -
1398/05/23 9 0.00 - -
1398/05/22 9 0.00 - -
1398/05/20 9 0.00 - -
1398/05/19 9 0.00 - -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
سخاش 226.00 34,213 362,849 4.267 هزار میلیارد 12:54
سفانو 1,268 26,641 1.193 میلیون 13.132 هزار میلیارد 12:29
ساراب 41.00 6,503 6.392 میلیون 5.809 هزار میلیارد 12:29
سشمال 168.00 6,300 11.433 میلیون 8.099 هزار میلیارد 12:30
سصفها 2,975 62,486 63,316 12.373 هزار میلیارد 12:30
سرود 366.00 7,697 5.036 میلیون 6.178 هزار میلیارد 12:28
سصوفی 238.00 5,820 5.33 میلیون 6.333 هزار میلیارد 12:29
سنیر 92.00 55,900 941,832 5.414 هزار میلیارد 12:55
سیلام 640.00 13,459 7.746 میلیون 5.552 هزار میلیارد 12:27
سکرما 150.00 8,210 5.137 میلیون 8.089 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها