شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قند مرودشت‌

قمرو | سهام - بورس
گروه:

قند و شکر

زیر گروه:

زیر گروه تولید شکر

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 36,313 5.00
قیمت پایانی: 35,043 1.33

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 36,313 پایانی 35,043 459.00
بیشترین 36,313 کمترین 36,313
حجم 396.677 دفعات 251
حد قیمت 32,855 - 36,313 ارزش 14.4 میلیارد
حجم مبنا 1.495 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
177 516,713 36,313 37,000 1,000 1
2 539 36,133 37,200 1,000 1
1 139 36,005 37,400 1,000 1
1 140 35,755 37,600 1,000 1
1 56 35,200 37,625 500 1

EPS

سال مالی 1399/04/31
پیش بینی سود 436
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/04/31
سود واقعی 1,262
سود نقدی 400
درصد توزیع 31.7 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 21.33 % رتبه 440
6 ماهه 94.13 % رتبه 508
9 ماهه 117.06 % رتبه 470
1 ساله 330.57 % رتبه 449
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
7.009 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 32.11

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/20 35,043 1.33 396,677 251
1399/01/19 34,584 2.45 1.015 میلیون 597
1399/01/18 33,756 0.06 526,048 570
1399/01/17 33,777 0.04 398,937 695
1399/01/16 33,765 0.83 493,025 697
1399/01/11 33,486 0.30 147,070 210
1399/01/10 33,586 0.02 779,573 729
1399/01/9 33,594 1.35 416,310 674
1399/01/6 33,146 1.23 407,751 534
1399/01/5 32,742 0.91 633,905 740
1398/12/29 33,044 0.00 276,061 441
1398/12/28 33,044 0.49 276,061 441
1398/12/27 33,207 0.50 161,143 308
1398/12/26 33,375 0.35 154,148 376
1398/12/25 33,491 0.35 104,259 173
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
قهکمت 1,511 31,745 225.141 12.489 هزار میلیارد 12:29
قزوین 1,314 27,610 1.366 میلیون 8.962 هزار میلیارد 12:29
قشرین 2,708 89,001 42,183 883.6 میلیارد 1399/01/19
قنقش 88.00 4,400 16,326 8.214 هزار میلیارد 1398/12/26
قشکر 969.00 30,000 4.315 میلیون 6.139 هزار میلیارد 12:29
قشهد 1,139 23,930 246.459 9.164 هزار میلیارد 12:29
قصفها 4,089 85,870 530.332 16.536 هزار میلیارد 12:28
قثابت 2,483 47,713 15.832 میلیون 24.831 هزار میلیارد 12:29
قلرست 1,165 24,472 2.105 میلیون 9.728 هزار میلیارد 12:28
قنیشا 996.00 20,920 710.828 5.451 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی