شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه گذاری سبحان

وسبحان | سهام - فرابورس
گروه:

سرمایه‌گذاری‌ها

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 11,844 5.00
قیمت پایانی: 11,438 1.40

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9.863 میلیون پایانی 11,438 158.00
بیشترین 112.819 میلیارد کمترین 10,716
حجم 9.865 میلیون دفعات 2,716
حد قیمت 10,716 - 11,844 ارزش 112.837 میلیارد
حجم مبنا 4.261 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
1,001 تعداد خریدار -
9.865 میلیون حجم خرید -
1,261 تعداد فروشنده 1
9.84 میلیون حجم فروش 25,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
44 343,377 11,844 12,000 4,500 1
1 546 11,843 12,179 1,500 1
4 48,176 11,840 12,230 50 1
0 - - 11,210 2,000 1
0 - - 11,220 6,681 1

EPS

سال مالی 1399/04/31
پیش بینی سود 1,115
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/04/31
سود واقعی 750
سود نقدی 500
درصد توزیع 66.67 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 104.9 % رتبه 133
6 ماهه 293.92 % رتبه 163
9 ماهه 268.64 % رتبه 196
1 ساله 427.64 % رتبه 193
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
14.664 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 15.62

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 11,280 4.36 9.007 میلیون 1,945
1399/03/4 11,794 0.00 18.794 میلیون 5,270
1399/03/3 11,794 0.52 18.794 میلیون 5,270
1399/03/1 11,733 0.00 30.319 میلیون 7,511
1399/02/31 11,733 1.44 30.319 میلیون 7,511
1399/02/30 11,904 1.59 22.234 میلیون 5,814
1399/02/29 12,096 3.28 29.169 میلیون 5,453
1399/02/28 11,712 5.00 4.692 میلیون 1,056
1399/02/27 12,328 4.94 8.822 میلیون 1,688
1399/02/25 12,969 0.00 42.146 میلیون 6,532
1399/02/24 12,969 4.20 42.146 میلیون 6,532
1399/02/23 13,537 3.80 3.022 میلیون 914
1399/02/22 14,072 1.96 37.142 میلیون 9,449
1399/02/21 13,801 4.94 34.399 میلیون 3,596
1399/02/20 13,151 4.45 38.433 میلیون 7,602
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وسپه 480.00 10,088 10.041 میلیون 66.482 هزار میلیارد 1399/03/7
وتوصا 685.00 14,387 23.655 میلیون 37.651 هزار میلیارد 1399/03/4
وملت 5.00 666 1.377 میلیون 4.995 هزار میلیارد 1399/02/7
وخارزم - 10,504 105.838 میلیون 127.438 هزار میلیارد 1399/03/7
وسکاب 354.00 6,728 4.418 میلیون 41.118 هزار میلیارد 1399/03/7
وبیمه 385.00 8,088 7.439 میلیون 16.022 هزار میلیارد 1399/03/7
پردیس 426.00 8,097 8.075 میلیون 10.121 هزار میلیارد 1399/03/7
وتوسم 713.00 13,548 2.53 میلیون 61.776 هزار میلیارد 1399/03/7
وبهمن 701.00 13,326 18.683 میلیون 36.68 هزار میلیارد 1399/03/7
ونیکی 1,058 22,226 633,924 149.856 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی