شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

معادن‌ بافق‌

کبافق | سهام - بورس
گروه:

استخراج کانه‌های فلزی

زیر گروه:

استخراج کانه فلزی غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 44,750 4.24
قیمت پایانی: 43,650 1.68

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار نوع دارایی تاریخ

کدما

26,280 552,000 49,219 27.169 میلیارد 16.171 هزار میلیارد سهام 11:04

کاما

9,930 208,590 4.342 میلیون 902.787 میلیارد 207.92 هزار میلیارد سهام 12:29

کچاد

1,090 23,070 81.74 میلیون 1.859 هزار میلیارد 1262.625 هزار میلیارد سهام 12:29

کنور

2,350 49,500 5.279 میلیون 257.365 میلیارد 143.151 هزار میلیارد سهام 1399/04/15

کروی

2,900 60,920 13.039 میلیون 791.299 میلیارد 146.503 هزار میلیارد سهام 12:29

کگل

10.00 21,080 54.418 میلیون 1.145 هزار میلیارد 1565.376 هزار میلیارد سهام 1399/04/15

کمنگنز

1,880 94,490 622,183 59.143 میلیارد 19.24 هزار میلیارد سهام 12:29

ومعادن

840.00 17,830 98.581 میلیون 1.732 هزار میلیارد 964.593 هزار میلیارد سهام 12:29

کنور

- 49,500 4.195 میلیون 127.01 میلیارد 31.382 هزار میلیارد سهام 12:29

تکنار

2,660 55,866 67,370 3.764 میلیارد 3.221 هزار میلیارد سهام 12:21

وامیر

- - - - 84 میلیارد سهام 1399/02/17

کگهر

2,446 51,381 1.046 میلیون 53.749 میلیارد 1253.85 هزار میلیارد سهام 12:23

تاصیکو

1,020 21,420 13.31 میلیون 277.453 میلیارد 417 هزار میلیارد سهام 12:28
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی