شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

معادن‌ بافق‌

کبافق | سهام - بورس
گروه:

استخراج کانه‌های فلزی

زیر گروه:

استخراج کانه فلزی غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 40,678 2.51
قیمت پایانی: 39,976 0.74

آخرین معامله

1399/03/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 39,997 پایانی 39,976 293.00
بیشترین 41,000 کمترین 39,110
حجم 6.412 میلیون دفعات 6,054
حد قیمت 37,699 - 41,667 ارزش 256.338 میلیارد
حجم مبنا 1.318 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/14
حقیقی حقوقی
2,769 تعداد خریدار 2
6.303 میلیون حجم خرید 109,527
1,807 تعداد فروشنده 2
6.399 میلیون حجم فروش 13,101
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
23 39,973 40,679 40,679 41,367 19
4 1,884 40,670 40,680 38,155 3
1 1,500 40,650 40,685 3,040 1
1 300 40,632 40,687 1,091 1
1 158 40,631 40,690 499 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 789
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 380
سود نقدی 40
درصد توزیع 10.53 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.3 % رتبه 90
6 ماهه 194.04 % رتبه 299
9 ماهه 321.43 % رتبه 232
1 ساله 481.76 % رتبه 223
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
48.571 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 21.73

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/14 39,976 0.00 6.412 میلیون 6,054
1399/03/13 39,976 0.18 6.412 میلیون 6,054
1399/03/12 40,048 0.00 5.478 میلیون 5,112
1399/03/11 40,048 1.06 5.478 میلیون 5,112
1399/03/10 39,628 4.45 1.172 میلیون 1,122
1399/03/8 37,941 0.00 4.412 میلیون 3,882
1399/03/7 37,941 2.90 4.412 میلیون 3,882
1399/03/6 36,873 3.92 2.677 میلیون 2,749
1399/03/4 38,379 0.00 6.373 میلیون 5,712
1399/03/3 38,379 1.67 6.373 میلیون 5,712
1399/03/1 37,747 0.00 4.716 میلیون 4,698
1399/02/31 37,747 4.11 4.716 میلیون 4,698
1399/02/30 39,365 1.28 5.378 میلیون 5,975
1399/02/29 39,877 0.52 7.381 میلیون 6,419
1399/02/28 39,669 4.72 1.077 میلیون 1,269
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
کدما 13,005 273,111 226,535 8.193 هزار میلیارد 1399/03/13
کاما 4,224 88,716 786,182 88.716 هزار میلیارد 1399/03/14
کچاد 689.00 14,747 19.539 میلیون 814.907 هزار میلیارد 1399/03/14
کنور 1,200 25,210 9.578 میلیون 74.024 هزار میلیارد 1399/03/10
کروی 1,666 34,989 3.719 میلیون 84.462 هزار میلیارد 1399/03/14
کگل 692.00 14,549 20.486 میلیون 1079.098 هزار میلیارد 1399/03/14
کمنگنز 3,278 68,843 686,180 13.772 هزار میلیارد 1399/03/14
ومعادن 563.00 11,830 69.157 میلیون 645.953 هزار میلیارد 1399/03/14
کنور - 25,210 9.578 میلیون 26.127 هزار میلیارد 1399/03/11
آلومینا - - - 1.02 هزار میلیارد 1399/02/17
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی