شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ح . بیمه میهن

میهنح | سهام - فرابورس
گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

زیر گروه:

فعالیتهای مالی و اجرائی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 1 0.00
قیمت پایانی: 1 0.00

آخرین معامله

1397/05/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1 پایانی 1 0.00
بیشترین 1 کمترین 1
حجم 196.375 میلیون دفعات 3,735
حد قیمت 1 - 1 ارزش 196.375 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1397/05/14
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار 3
57.325 میلیون حجم خرید 139.051 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 196.375 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1397/05/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - - - 0
0 - - 40 96,053 2
0 - - - - 0
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/06/10 1 0.00 - -
1398/06/9 1 0.00 - -
1398/06/6 1 0.00 - -
1398/06/5 1 0.00 - -
1398/06/4 1 0.00 - -
1398/06/3 1 0.00 - -
1398/06/2 1 0.00 - -
1398/05/30 1 0.00 - -
1398/05/28 1 0.00 - -
1398/05/27 1 0.00 - -
1398/05/26 1 0.00 - -
1398/05/23 1 0.00 - -
1398/05/22 1 0.00 - -
1398/05/20 1 0.00 - -
1398/05/19 1 0.00 - -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
پارسیان 286.00 6,014 16.537 میلیون 24.04 هزار میلیارد 1398/10/26
ملت 153.00 7,350 7.016 میلیون 20.557 هزار میلیارد 1398/10/26
ما 24.00 6,144 2.278 میلیون 9.24 هزار میلیارد 1398/10/26
دانا 163.00 6,764 10.694 میلیون 10.095 هزار میلیارد 1398/10/26
آسیا 84.00 8,200 12.908 میلیون 19.246 هزار میلیارد 1398/10/26
البرز 226.00 4,753 56.161 میلیون 18.872 هزار میلیارد 1398/10/26
کوثر 52.00 15,550 1.431 میلیون 54.233 هزار میلیارد 1398/10/25
میهن 141.00 2,968 13.383 میلیون 4.347 هزار میلیارد 1398/10/26
اتکای 53.00 3,760 3.81 میلیون 12.129 هزار میلیارد 1398/10/25
بساما 295.00 6,205 3.772 میلیون 9.303 هزار میلیارد 1398/10/24
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها