شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کاشی صدف سرام استقلال آباده

کصدف | سهام - پایه فرابورس
گروه:

کاشی و سرامیک

زیر گروه:

زیر گروه تولید گل و سرامیک ساختمانی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,351 0.94
قیمت پایانی: 10,380 0.66

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,300 پایانی 10,380 69.00
بیشترین 10,598 کمترین 10,241
حجم 408,921 دفعات 275
حد قیمت 4,945 - 5,145 ارزش 4.208 میلیارد
حجم مبنا 938.791 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
143 تعداد خریدار 1
376,921 حجم خرید 32,000
61 تعداد فروشنده -
408,921 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
4 104,323 5,145 - - 0
1 200 5,000 - - 0
0 - - - - 0
1 4,124 10,339 10,449 6,744 1
1 5,000 10,330 10,457 13,589 1

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - -879
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی -61
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 15.1 % رتبه 950
6 ماهه 147.44 % رتبه 951
9 ماهه 333.22 % رتبه 953
1 ساله 486.44 % رتبه 953
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1.254 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 10,401 0.46 246,623 154
1399/01/10 10,449 1.22 2.37 میلیون 1,015
1399/01/9 10,578 0.71 328,140 223
1399/01/6 10,654 0.05 20,136 21
1399/01/5 10,659 0.05 20,973 17
1398/12/29 10,664 0.00 60,776 54
1398/12/28 10,664 0.26 60,776 54
1398/12/27 10,692 0.05 17,010 23
1398/12/26 10,697 0.06 23,859 18
1398/12/25 10,703 0.00 800 2
1398/12/24 10,703 0.19 43,298 29
1398/12/22 10,723 0.00 41,935 50
1398/12/21 10,723 0.09 41,935 50
1398/12/20 10,733 0.32 106,293 88
1398/12/19 10,767 0.15 92,641 105
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
کپارس 1,893 51,890 583,863 6.545 هزار میلیارد 1399/01/11
کهرام 10.00 4,000 255,269 - 1398/09/20
کترام 73.00 16,200 3.152 میلیون 4.718 هزار میلیارد 1399/01/11
کساوه 480.00 21,730 1.841 میلیون 11.193 هزار میلیارد 1399/01/11
کسعدی 445.00 25,150 1.881 میلیون 6.285 هزار میلیارد 1399/01/11
کحافظ 522.00 13,800 18.555 میلیون 20.187 هزار میلیارد 1399/01/11
کلوند 294.00 24,200 4.016 میلیون 9.429 هزار میلیارد 1399/01/11
کچینی 157.00 3,009 294,924 506.766 میلیارد 1395/08/9
کنیلو 2,300 3,300 10 495 میلیارد 1396/04/3
کهرام 894.00 30,694 252,658 2.259 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی