شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

کشرق | سهام - فرابورس
گروه:

استخراج زغال سنگ

زیر گروه:

استخراج و انبار زغال سنگ سخت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 71,802 0.70
قیمت پایانی: 72,495 0.26

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 74,900 پایانی 72,495 189.00
بیشترین 74,900 کمترین 70,600
حجم 607.208 دفعات 1,250
حد قیمت 68,691 - 75,921 ارزش 44.04 میلیارد
حجم مبنا 715.492 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 138 71,802 71,802 173 2
2 170 71,801 72,600 705 2
1 300 71,602 72,650 423 2
3 1,750 71,600 72,657 5,763 1
1 500 71,550 72,849 100 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 461
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی -151
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 66.01 % رتبه 301
6 ماهه 151.7 % رتبه 373
9 ماهه 183.13 % رتبه 371
1 ساله 791.02 % رتبه 390
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
6.089 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 72.15

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/20 72,495 0.26 607,208 1,250
1399/01/19 72,306 0.76 1.487 میلیون 2,085
1399/01/18 72,862 4.12 589,762 789
1399/01/17 75,993 3.57 1.014 میلیون 1,632
1399/01/16 73,376 5.01 917,559 801
1399/01/11 69,875 4.74 889,918 1,256
1399/01/10 66,710 4.43 711,586 1,170
1399/01/9 63,878 1.42 201,941 292
1399/01/6 62,987 0.72 110,357 239
1399/01/5 62,534 1.08 444,160 1,135
1398/12/29 61,865 0.00 411,418 1,019
1398/12/28 61,865 0.86 411,418 1,019
1398/12/27 62,403 2.88 328,939 788
1398/12/26 64,253 0.07 427,541 688
1398/12/25 64,210 0.34 52,567 82
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
کطبس 1,895 39,796 1.005 میلیون 7.243 هزار میلیارد 1399/01/20
کپرور 1,236 32,396 10.337 میلیون 18.423 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی