شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د

اوصتا4 | سهام - فرابورس
گروه:

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 13,736 0.28
قیمت پایانی: 13,736 0.28

آخرین معامله

1398/10/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 13,736 پایانی 13,736 38.00
بیشترین 13,736 کمترین 13,736
حجم 17 میلیون دفعات 1
حد قیمت 1 - 999,999 ارزش 233.512 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/10/11
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 17 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 17 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1398/10/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - - - 0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1.374 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/10/11 13,736 0.56 17 میلیون 1
1398/10/9 13,660 0.10 4.39 میلیون 1
1398/10/8 13,647 0.02 48.892 میلیون 3
1398/10/7 13,649 0.15 35 میلیون 1
1398/10/1 13,628 0.46 11 میلیون 1
1398/09/26 13,565 1.27 22.099 میلیون 1
1398/09/10 13,395 0.05 14.931 میلیون 1
1398/09/9 13,401 0.63 15 میلیون 1
1398/08/28 13,317 0.08 5.25 میلیون 1
1398/08/27 13,306 0.70 7 میلیون 1
1398/08/18 13,213 0.48 6.859 میلیون 1
1398/08/6 13,150 0.82 912,000 1
1398/07/23 13,043 0.06 19.35 میلیون 3
1398/07/22 13,051 0.86 11.125 میلیون 2
1398/07/15 12,940 1.87 38.5 میلیون 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
صغرب 195.00 12,271 4,813 253.978 میلیارد 1398/01/5
سخنم 13.00 10,661 1,100 533.25 میلیارد 1398/10/30
نسیم - 12,900 4,120 381.84 میلیارد 1397/02/23
نارون 361.00 13,741 6,000 144.281 میلیارد 1397/05/27
امین یکم 153.00 10,015 127.366 میلیون 1.001 هزار میلیارد 12:29
آرمانی - 100,000 116,000 60 میلیارد 1396/07/4
آشناتک - 120,000 1,000 12 میلیارد 1397/02/1
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها