شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

مفاخر | سهام - فرابورس
گروه:

رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن

زیر گروه:

سایر فعالیت های رایانه ای

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 33,599 2.82
قیمت پایانی: 33,117 4.21

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 33,300 پایانی 33,117 1,457.00
بیشترین 34,700 کمترین 32,846
حجم 5.058 میلیون دفعات 2,164
حد قیمت 32,846 - 36,302 ارزش 167.51 میلیارد
حجم مبنا 1.579 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 300 32,848 33,200 200 1
5 404,541 32,846 33,550 1,500 1
0 - - 33,599 3,145 5
0 - - 33,650 18,053 1
0 - - 33,699 312 2

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 315
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 53
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 162.22 % رتبه 456
6 ماهه 299.47 % رتبه 423
9 ماهه 489.2 % رتبه 427
1 ساله 790.16 % رتبه 403
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
5.63 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 39.74

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/20 33,117 4.21 5.058 میلیون 2,164
1399/01/19 34,574 0.78 3.973 میلیون 1,556
1399/01/18 34,845 0.72 2.218 میلیون 1,016
1399/01/17 34,596 4.08 1.662 میلیون 858
1399/01/16 33,239 7.38 2.351 میلیون 668
1399/01/11 30,956 2.54 1.174 میلیون 231
1399/01/10 30,190 4.86 2.533 میلیون 1,335
1399/01/9 28,790 33.20 4.84 میلیون 2,229
1399/01/6 21,614 1.70 550,586 88
1399/01/5 21,253 3.37 3.723 میلیون 1,031
1398/12/29 21,995 0.00 2.508 میلیون 876
1398/12/28 21,995 4.40 2.508 میلیون 876
1398/12/27 23,007 1.67 432,333 168
1398/12/26 23,397 1.25 1.284 میلیون 447
1398/12/25 23,694 0.06 25,350 11
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مرقام 200.00 20,530 9.908 میلیون 10.421 هزار میلیارد 12:29
رکیش 156.00 9,631 18.844 میلیون 25.587 هزار میلیارد 1399/01/20
رانفور 1,104 23,190 84.686 میلیون 194.788 هزار میلیارد 12:29
رتاپ 463.00 9,737 11.87 میلیون 35.476 هزار میلیارد 12:29
مداران 1,066 22,390 2.605 میلیون 14.321 هزار میلیارد 12:29
سیستم 40.00 4,999 469,575 10.954 هزار میلیارد 1398/10/10
افرا 1,194 25,083 1.798 میلیون 15.534 هزار میلیارد 12:29
آپ 1,241 26,075 4.491 میلیون 68.582 هزار میلیارد 12:28
رکیش - 9,631 18.844 میلیون 2.952 هزار میلیارد 12:29
فن آوا 396.00 9,512 5.178 میلیون 8.385 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی