شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

روغن‌ نباتی‌ ناب

غناب | سهام - پایه فرابورس
گروه:

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

زیر گروه:

زیر گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: - 0.00

آخرین معامله

خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی - پایانی - 0.00
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا 10 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 15,039
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی -1,269
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه % رتبه 929
6 ماهه % رتبه 930
9 ماهه % رتبه 930
1 ساله % رتبه 931
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
20 میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 15

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/02/17 1,000 0.00 - -
1398/12/14 1,000 0.00 - -
1398/12/13 1,000 0.00 - -
1398/12/12 1,000 0.00 - -
1398/12/11 1,000 0.00 - -
1398/12/10 1,000 0.00 - -
1398/12/07 1,000 0.00 - -
1398/12/06 1,000 0.00 - -
1398/12/05 1,000 0.00 - -
1398/12/04 1,000 0.00 - -
1398/12/03 1,000 0.00 - -
1398/11/30 1,000 0.00 - -
1398/11/29 1,000 0.00 - -
1398/11/28 1,000 0.00 - -
1398/11/27 1,000 0.00 - -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
غدام 6,310 119,960 495,617 7.424 هزار میلیارد 1399/04/19
غدشت 7,350 154,460 478,946 8.256 هزار میلیارد 1399/04/19
غمهرا 6,410 121,920 296,414 11.782 هزار میلیارد 1399/04/19
وبشهر 180.00 27,290 35.242 میلیون 226.463 هزار میلیارد 1399/04/18
غبهنوش 6,090 115,850 301,693 42.156 هزار میلیارد 1399/04/19
غپینو 580.00 11,140 22.857 میلیون 74.105 هزار میلیارد 1399/04/19
غشهد 760.00 14,440 23.122 میلیون 11.853 هزار میلیارد 1399/04/18
غگل 530.00 10,230 342.213 میلیون 66.564 هزار میلیارد 1399/04/19
غالبر 1,280 28,200 10.775 میلیون 9.8 هزار میلیارد 1399/04/4
غسالم 560.00 10,780 87.383 میلیون 48.831 هزار میلیارد 1399/04/19
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی