شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صنعتی‌ بهشهر

غبشهر | سهام - بورس
گروه:

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

زیر گروه:

زیر گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 33,100 2.70
قیمت پایانی: 34,910 2.62

آخرین معامله

13:52
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 34,200 پایانی 34,910 890.00
بیشترین 35,700 کمترین 33,000
حجم 6.986 میلیون دفعات 2,948
حد قیمت 32,320 - 35,720 ارزش 243.86 میلیارد
حجم مبنا 1.461 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

13:52
حقیقی حقوقی
1,023 تعداد خریدار 4
6.435 میلیون حجم خرید 551,746
1,157 تعداد فروشنده 4
5.815 میلیون حجم فروش 1.171 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

13:52
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
26 51,181 33,050 33,050 60,834 18
5 5,526 33,040 33,060 250 1
3 23,526 33,030 33,100 39,892 5
1 500 33,300 34,000 156,530 9
1 300 33,170 34,100 83,618 8

EPS

سال مالی 1399/09/30
پیش بینی سود 280
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/09/30
سود واقعی 282
سود نقدی 300
درصد توزیع 106.38 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 50.4 % رتبه 255
6 ماهه 238.16 % رتبه 176
9 ماهه 309.84 % رتبه 181
1 ساله 467.74 % رتبه 159
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
102.06 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 20.1

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/04/21 34,020 0.61 8.939 میلیون 2,866
1399/04/19 34,230 0.00 14.745 میلیون 3,557
1399/04/18 34,230 4.94 14.745 میلیون 3,557
1399/04/17 36,010 4.86 14.973 میلیون 3,731
1399/04/16 37,850 1.10 14.054 میلیون 5,388
1399/04/15 37,440 4.93 6.587 میلیون 2,698
1399/04/14 35,680 3.78 5.466 میلیون 2,268
1399/04/12 37,080 0.00 10.781 میلیون 4,029
1399/04/11 37,080 2.77 10.781 میلیون 4,029
1399/04/10 36,080 4.88 6.464 میلیون 3,806
1399/04/09 34,400 3.64 6.963 میلیون 2,885
1399/04/08 35,700 3.67 9.739 میلیون 3,315
1399/04/07 37,060 4.54 7.297 میلیون 2,918
1399/04/04 35,450 0.65 7.528 میلیون 2,621
1399/04/03 35,220 4.20 7.77 میلیون 3,469
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
غدام 6,090 115,820 948,841 7.076 هزار میلیارد 12:27
غدشت 7,870 165,320 122,721 8.575 هزار میلیارد 11:40
غمهرا 6,340 133,820 244,986 12.265 هزار میلیارد 12:27
وبشهر 180.00 27,290 35.242 میلیون 226.463 هزار میلیارد 1399/04/18
غبهنوش 5,800 110,270 2.179 میلیون 41.764 هزار میلیارد 12:29
غپینو 520.00 10,150 87.148 میلیون 70.396 هزار میلیارد 12:30
غشهد 300.00 13,920 5.116 میلیون 11.509 هزار میلیارد 12:30
غگل 100.00 10,300 197.962 میلیون 65.587 هزار میلیارد 12:30
غالبر 1,280 28,200 10.775 میلیون 12.936 هزار میلیارد 1399/04/4
غسالم 560.00 10,780 87.383 میلیون 48.831 هزار میلیارد 1399/04/19
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی