شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پارس‌ خودرو

خپارس | سهام - بورس
گروه:

خودرو و ساخت قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,895 1.10
قیمت پایانی: 1,897 0.99

آخرین معامله

12:50
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,910 پایانی 1,897 19.00
بیشترین 1,950 کمترین 1,855
حجم 164.345 میلیون دفعات 9,347
حد قیمت 1,821 - 2,011 ارزش 311.784 میلیارد
حجم مبنا 5.537 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:50
حقیقی حقوقی
2,704 تعداد خریدار 4
162.797 میلیون حجم خرید 1.548 میلیون
1,547 تعداد فروشنده 5
148.224 میلیون حجم فروش 16.121 میلیون
23.378 میلیون تغییر مالکیت 23.378 میلیون

عرضه و تقاضا

12:50
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 100,000 1,900 1,900 252,578 8
4 18,249 1,896 1,901 41,000 2
2 27,832 1,895 1,902 82,420 2
2 8,887 1,893 1,905 231,500 3
7 122,326 1,890 1,907 90,652 4

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - -2,836
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی -863
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 34.94 % رتبه 17
6 ماهه 42.25 % رتبه 17
9 ماهه 96.15 % رتبه 14
1 ساله 75.33 % رتبه 13
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
43.532 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 21.22

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/10/29 1,916 1.59 220.667 میلیون 12,144
1398/10/28 1,886 4.43 195.07 میلیون 9,057
1398/10/26 1,806 0.00 174.43 میلیون 7,277
1398/10/25 1,806 4.15 174.43 میلیون 7,277
1398/10/24 1,734 3.90 150.73 میلیون 7,027
1398/10/23 1,669 4.51 128.637 میلیون 4,205
1398/10/22 1,597 5.00 260.898 میلیون 8,125
1398/10/21 1,521 1.94 7.904 میلیون 217
1398/10/18 1,492 1.91 196.144 میلیون 5,812
1398/10/17 1,521 3.43 72.029 میلیون 4,050
1398/10/15 1,575 4.89 347.618 میلیون 10,433
1398/10/14 1,656 4.99 27.262 میلیون 814
1398/10/11 1,743 0.40 81.328 میلیون 5,061
1398/10/10 1,750 3.21 136.637 میلیون 7,935
1398/10/9 1,808 0.78 139.608 میلیون 8,474
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
خزامیا 27.00 2,300 71.389 میلیون 12.63 هزار میلیارد 12:30
خپویش 3,303 79,131 110,671 7.923 هزار میلیارد 12:29
ورنا 32.00 2,370 59.257 میلیون 18.817 هزار میلیارد 12:29
خمحور 43.00 13,184 433,134 5.486 هزار میلیارد 12:50
خاهن 23.00 6,190 13.468 میلیون 16.914 هزار میلیارد 12:29
خریخت 166.00 3,504 49.077 میلیون 5.465 هزار میلیارد 12:30
خلنت 760.00 51,903 233,382 4.513 هزار میلیارد 12:29
خمهر 187.00 3,935 198,846 7.071 هزار میلیارد 1398/10/26
خنصیر 682.00 14,325 2.828 میلیون 2.955 هزار میلیارد 12:28
خکمک 398.00 8,372 2.69 میلیون 2.685 هزار میلیارد 12:28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها