شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پارس‌ خودرو

خپارس | سهام - بورس
گروه:

خودرو و ساخت قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 15,890 4.95
قیمت پایانی: 15,750 4.03

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 15,890 پایانی 15,750 610.00
بیشترین 15,890 کمترین 15,890
حجم 6.586 میلیون دفعات 955
حد قیمت 14,390 - 15,890 ارزش 104.649 میلیارد
حجم مبنا 8.038 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
83 تعداد خریدار 1
6.386 میلیون حجم خرید 200,000
777 تعداد فروشنده 1
6.386 میلیون حجم فروش 200,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
9308 55.975 میلیون 15,890 15,890 157,129 20
62 127,171 15,880 - - 0
16 63,837 15,870 - - 0
20 37,894 15,640 - - 0
66 211,146 15,630 - - 0

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 470
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی -863
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 361.73 % رتبه 48
6 ماهه 914.75 % رتبه 36
9 ماهه 980.66 % رتبه 29
1 ساله 1152.27 % رتبه 23
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
343.985 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 21.17

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/04/21 15,140 1.41 116.179 میلیون 22,449
1399/04/19 14,930 0.00 153.405 میلیون 24,129
1399/04/18 14,930 3.97 153.405 میلیون 24,129
1399/04/17 14,360 4.44 8.159 میلیون 1,134
1399/04/16 13,750 3.15 5.825 میلیون 943
1399/04/15 13,330 4.96 9.108 میلیون 1,340
1399/04/14 12,700 4.70 125.459 میلیون 16,952
1399/04/12 12,130 0.00 11.944 میلیون 2,254
1399/04/11 12,130 4.93 11.944 میلیون 2,254
1399/04/10 11,560 3.68 6.765 میلیون 1,813
1399/04/09 11,150 0.18 175.416 میلیون 24,966
1399/04/08 11,130 4.41 169.766 میلیون 17,255
1399/04/07 10,660 4.92 12.956 میلیون 1,292
1399/04/02 10,160 4.31 36.519 میلیون 4,399
1399/04/01 9,740 4.96 15.115 میلیون 1,847
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
خزامیا 1,220 25,640 7.71 میلیون 141.786 هزار میلیارد 12:30
خپویش 6,530 137,210 8,667 13.083 هزار میلیارد 12:20
ورنا 760.00 15,960 8.133 میلیون 127.042 هزار میلیارد 12:29
خمحور 80.00 38,000 2.39 میلیون 16.619 هزار میلیارد 12:30
خاهن 1,700 44,980 8.635 میلیون 124.092 هزار میلیارد 12:29
خریخت 430.00 9,060 4.376 میلیون 13.982 هزار میلیارد 12:29
خلنت 5,480 115,120 390,640 10.076 هزار میلیارد 12:29
خمهر 740.00 15,690 19.287 میلیون 28.615 هزار میلیارد 12:29
خنصیر 2,140 45,010 1.469 میلیون 9.325 هزار میلیارد 12:29
خکمک 1,960 41,210 1.262 میلیون 13.187 هزار میلیارد 12:26
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی