شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سایپاآذین‌

خاذین | سهام - بورس
گروه:

خودرو و ساخت قطعات

زیر گروه:

سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,190 4.99
قیمت پایانی: 8,370 2.90

آخرین معامله

1399/06/26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 8,500 پایانی 8,370 250.00
بیشترین 8,820 کمترین 8,190
حجم 26.602 میلیون دفعات 4,018
حد قیمت 7,960 - 8,780 ارزش 222.654 میلیارد
حجم مبنا 5.974 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/06/26
حقیقی حقوقی
1,691 تعداد خریدار 3
26.455 میلیون حجم خرید 147,000
1,330 تعداد فروشنده 1
26.582 میلیون حجم فروش 20,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/06/26
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
5 5,456 8,190 8,190 8.693 میلیون 610
0 - - 8,200 200,260 16
0 - - 8,210 10,049 5
0 - - 8,230 1,999 4
0 - - 8,240 53,999 7

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود -19
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی -58
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.78 % رتبه 154
6 ماهه 99.33 % رتبه 131
9 ماهه 169.31 % رتبه 116
1 ساله 196.6 % رتبه 109
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
22.144 هزار میلیارد

ارزش بازار

11.81

P/B

% 43.65

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/06/26 8,370 2.90 26.602 میلیون 4,018
1399/06/25 8,620 4.65 57.669 میلیون 6,796
1399/06/24 9,040 0.11 166,269 74
1399/06/23 9,050 0.11 84,965 34
1399/06/22 9,060 1.20 1.344 میلیون 186
1399/06/19 9,170 0.33 373,668 108
1399/06/18 9,200 0.00 39,446 17
1399/06/17 9,200 0.11 98,992 28
1399/06/16 9,210 0.43 474,513 112
1399/06/15 9,250 0.54 538,532 145
1399/06/13 9,300 0.00 272,900 76
1399/06/12 9,300 0.22 272,900 76
1399/06/11 9,320 0.21 218,027 89
1399/06/10 9,340 3.91 8.871 میلیون 1,509
1399/06/06 9,720 0.00 45.679 میلیون 8,436
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
خکاوه 11.00 824 64.83 میلیون - 1399/04/31
خاور 11.00 503 24.793 میلیون 42.552 هزار میلیارد 1399/06/4
خفناور 85.00 2,035 1.41 میلیون 2.527 هزار میلیارد 1399/06/15
خکاشا - 1,050 10 2.625 هزار میلیارد 1395/11/27
خدیزل - 40,996 4.597 میلیون 37.079 هزار میلیارد 1399/06/26
کرمان خودرو - 1,000 730.968 میلیون 5 هزار میلیارد 1396/08/1
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی