شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فولاد امیرکبیرکاشان

فجر | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 38,218 1.00
قیمت پایانی: 36,887 2.51

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3.007 میلیون پایانی 36,887 951.00
بیشترین 110.933 میلیارد کمترین 35,947
حجم 3.01 میلیون دفعات 2,142
حد قیمت 35,947 - 39,729 ارزش 111.02 میلیارد
حجم مبنا 1.248 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
847 تعداد خریدار 5
2.64 میلیون حجم خرید 369,314
959 تعداد فروشنده 5
2.539 میلیون حجم فروش 470,057
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 790 38,219 38,220 820 1
2 1,010 38,218 38,397 267 1
1 135 38,217 38,398 5,000 1
0 - - 37,410 145 1
0 - - 37,411 343 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 2,111
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 2,065
سود نقدی 1,000
درصد توزیع 48.43 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 29.35 % رتبه 103
6 ماهه 176.06 % رتبه 101
9 ماهه 184.04 % رتبه 115
1 ساله 164.61 % رتبه 113
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
32.465 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 12.07

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 37,838 3.89 2.182 میلیون 1,333
1399/03/4 39,371 0.00 4.869 میلیون 2,874
1399/03/3 39,371 1.73 4.869 میلیون 2,874
1399/03/1 40,062 0.00 10.783 میلیون 6,703
1399/02/31 40,062 3.11 10.783 میلیون 6,703
1399/02/30 38,855 4.47 1.186 میلیون 498
1399/02/29 37,192 5.00 2.946 میلیون 1,078
1399/02/28 35,421 2.92 9.375 میلیون 4,868
1399/02/27 36,488 3.24 3.322 میلیون 2,011
1399/02/25 37,709 0.00 9.413 میلیون 5,637
1399/02/24 37,709 4.48 9.413 میلیون 5,637
1399/02/23 39,478 5.00 1.17 میلیون 957
1399/02/22 41,555 4.76 6.147 میلیون 2,627
1399/02/21 43,630 3.48 8.32 میلیون 6,182
1399/02/20 45,203 1.47 8.111 میلیون 6,239
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فرآور 973.00 24,795 1.585 میلیون 15.82 هزار میلیارد 1399/03/7
فخاس 494.00 30,001 416,740 265.527 هزار میلیارد 1399/03/7
فسپا 1,691 35,522 3.833 میلیون 22.932 هزار میلیارد 1399/03/7
فمراد 2,764 58,100 301,388 2.965 هزار میلیارد 1399/03/7
فخوز 1,031 21,655 17.014 میلیون 403.261 هزار میلیارد 1399/03/7
فملی 626.00 13,160 105.969 میلیون 1301.063 هزار میلیارد 1399/03/7
فولاژ 29.00 17,901 2.903 میلیون 106.008 هزار میلیارد 1399/03/7
فولاد 419.00 8,804 278.828 میلیون 1805.551 هزار میلیارد 1399/03/7
وتوکا 617.00 17,474 9.584 میلیون 42.744 هزار میلیارد 1399/03/7
فلوله 1,361 25,874 1.934 میلیون 12.937 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی