شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سیمان‌هگمتان‌

سهگمت | سهام - بورس
گروه:

سیمان، آهک و گچ

زیر گروه:

زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 17,500 0.85
قیمت پایانی: 17,312 0.23

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 17,500 پایانی 17,312 40.00
بیشترین 17,700 کمترین 16,700
حجم 2.231 میلیون دفعات 1,381
حد قیمت 16,485 - 18,219 ارزش 38.586 میلیارد
حجم مبنا 3.057 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
553 تعداد خریدار 1
2.116 میلیون حجم خرید 114,300
390 تعداد فروشنده -
2.231 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 7,598 17,497 17,500 16,604 2
1 5,600 17,350 17,550 1,000 1
1 2,285 17,330 17,590 4,270 3
1 6,904 17,300 17,596 18,026 2
1 2,000 17,211 17,597 18,971 1

EPS

سال مالی 1397/10/30 1398/10/30
پیش بینی سود - 9,169
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/10/30
سود واقعی 307
سود نقدی 31
درصد توزیع 10.1 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.57 % رتبه 264
6 ماهه 94.82 % رتبه 316
9 ماهه 181.04 % رتبه 326
1 ساله 419.25 % رتبه 350
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
8.726 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.12

P/B

% 28.33

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 17,284 0.39 1.055 میلیون 822
1399/01/10 17,352 3.88 2.839 میلیون 1,470
1399/01/9 16,704 2.58 1.316 میلیون 555
1399/01/6 16,284 1.38 982,011 667
1399/01/5 16,063 0.67 985,161 562
1398/12/29 15,956 0.00 2.233 میلیون 1,201
1398/12/28 15,956 0.89 2.233 میلیون 1,201
1398/12/27 16,099 0.37 692,022 491
1398/12/26 16,158 0.07 881,388 707
1398/12/25 16,169 3.50 2.109 میلیون 677
1398/12/24 16,756 1.48 1.011 میلیون 449
1398/12/22 17,007 0.00 3.631 میلیون 1,655
1398/12/21 17,007 3.20 3.631 میلیون 1,655
1398/12/20 17,569 0.91 471,056 334
1398/12/19 17,731 1.81 966,610 591
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
سخاش 2,956 62,088 1.017 میلیون 7.675 هزار میلیارد 1399/01/11
سفانو 841.00 25,419 3.021 میلیون 12.554 هزار میلیارد 1399/01/11
ساراب 421.00 9,700 3.093 میلیون 8.464 هزار میلیارد 1399/01/11
سشمال 215.00 8,510 3.146 میلیون 10.817 هزار میلیارد 1399/01/11
سصفها 3,406 71,544 808,440 14.309 هزار میلیارد 1399/01/11
سرود 188.00 11,000 3.42 میلیون 8.916 هزار میلیارد 1399/01/11
سصوفی 379.00 7,970 6.935 میلیون 8.725 هزار میلیارد 1399/01/11
سنیر 243.00 47,693 364,233 4.735 هزار میلیارد 1399/01/11
سیلام 27.00 8,520 1.465 میلیون 10.218 هزار میلیارد 1399/01/11
سکرما 157.00 12,770 2.21 میلیون 12.722 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی