شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سیمان‌فارس‌

سفار | سهام - بورس
گروه:

سیمان، آهک و گچ

زیر گروه:

زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 92,499 0.39
قیمت پایانی: 92,414 0.48

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 94,795 پایانی 92,414 446.00
بیشترین 94,795 کمترین 88,217
حجم 128,799 دفعات 606
حد قیمت 88,217 - 97,503 ارزش 11.711 میلیارد
حجم مبنا 559.365 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
279 تعداد خریدار -
128,799 حجم خرید -
212 تعداد فروشنده -
128,799 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 13 91,902 92,500 300 1
1 410 91,901 92,501 288 1
1 32 91,300 92,600 19 1
1 18 91,226 92,700 50 1
1 1,300 91,204 92,795 30 1

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 10,809
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 684
سود نقدی 412
درصد توزیع 60.23 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 29.86 % رتبه 286
6 ماهه 357.79 % رتبه 501
9 ماهه 510.32 % رتبه 519
1 ساله 1015.56 % رتبه 522
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
21.636 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 0.72

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 92,576 0.31 67,932 343
1399/01/10 92,860 1.09 169,850 896
1399/01/9 91,855 2.90 330,889 1,213
1399/01/6 89,269 0.50 188,844 1,034
1399/01/5 88,829 1.51 172,457 789
1398/12/29 90,194 0.00 211,476 1,061
1398/12/28 90,194 2.07 211,476 1,061
1398/12/27 92,104 1.08 104,846 433
1398/12/26 93,112 1.65 226,666 1,064
1398/12/25 94,672 0.33 34,428 184
1398/12/24 94,985 0.62 67,302 407
1398/12/22 95,580 0.00 203,021 954
1398/12/21 95,580 1.70 203,021 954
1398/12/20 97,236 1.69 143,717 667
1398/12/19 98,912 1.80 187,978 1,027
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
سخاش 2,956 62,088 1.017 میلیون 7.675 هزار میلیارد 1399/01/11
سفانو 841.00 25,419 3.021 میلیون 12.554 هزار میلیارد 1399/01/11
ساراب 421.00 9,700 3.093 میلیون 8.464 هزار میلیارد 1399/01/11
سشمال 215.00 8,510 3.146 میلیون 10.817 هزار میلیارد 1399/01/11
سصفها 3,406 71,544 808,440 14.309 هزار میلیارد 1399/01/11
سرود 188.00 11,000 3.42 میلیون 8.916 هزار میلیارد 1399/01/11
سصوفی 379.00 7,970 6.935 میلیون 8.725 هزار میلیارد 1399/01/11
سنیر 243.00 47,693 364,233 4.735 هزار میلیارد 1399/01/11
سیلام 27.00 8,520 1.465 میلیون 10.218 هزار میلیارد 1399/01/11
سکرما 157.00 12,770 2.21 میلیون 12.722 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی