شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شرکت اعتباری کوثر مرکزی

وکوثر | سهام - فرابورس
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های پولی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 1,000 0.00
قیمت پایانی: 1,000 0.00

آخرین معامله

1398/03/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,000 پایانی 1,000 0.00
بیشترین 1,000 کمترین 1,000
حجم 3.161 میلیون دفعات 733
حد قیمت 1,000 - 1,000 ارزش 3.161 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/03/22
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 3.161 میلیون
728 تعداد فروشنده -
3.161 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1398/03/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 31.839 میلیون 1,000 - - 0
0 - - - - 0
0 - - - - 0
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
6 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/03/22 1,000 0.00 3.161 میلیون 733
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وبملت 131.00 6,749 149.178 میلیون 343 هزار میلیارد 12:29
وپاسار 130.00 2,739 321.751 میلیون 137.995 هزار میلیارد 12:29
وپست 103.00 5,752 20.207 میلیون 18.977 هزار میلیارد 12:29
وبصادر 29.00 625 982.243 میلیون 109.421 هزار میلیارد 12:29
وپارس 150.00 3,159 34.243 میلیون 75.058 هزار میلیارد 12:29
وسینا 24.00 3,433 54.357 میلیون 35.34 هزار میلیارد 12:37
ونوین 168.00 3,540 89.078 میلیون 46.484 هزار میلیارد 12:29
وخاور 146.00 4,906 9.358 میلیون 49.53 هزار میلیارد 1398/10/28
وکار 166.00 3,504 3.76 میلیون 29.75 هزار میلیارد 12:29
وانصار 2.00 2,088 1.148 میلیون 20.86 هزار میلیارد 1397/05/3
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها