شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌

فرآور | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید فلزات گرانبهای غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 26,400 4.97
قیمت پایانی: 26,350 4.77

آخرین معامله

1399/06/26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 26,200 پایانی 26,350 1,200.00
بیشترین 26,400 کمترین 25,520
حجم 7.447 میلیون دفعات 2,549
حد قیمت 25,040 - 27,660 ارزش 196.223 میلیارد
حجم مبنا 1.898 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/06/26
حقیقی حقوقی
376 تعداد خریدار 5
6.366 میلیون حجم خرید 1.081 میلیون
901 تعداد فروشنده 1
7.247 میلیون حجم فروش 200,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/06/26
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
61 2.598 میلیون 26,400 26,400 6,475 6
2 2,148 26,130 28,100 200 1
2 19,609 26,100 28,700 439 1
2 2,721 26,050 29,040 650 1
2 1,300 26,010 29,070 2,035 2

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 2
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 450
سود نقدی 227
درصد توزیع 50.44 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.47 % رتبه 292
6 ماهه 44.89 % رتبه 215
9 ماهه 135.9 % رتبه 471
1 ساله 138.12 % رتبه 415
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
17.391 هزار میلیارد

ارزش بازار

17.28

P/B

% 32.73

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/06/26 26,350 4.77 7.447 میلیون 2,549
1399/06/25 25,150 4.44 2.847 میلیون 787
1399/06/24 24,080 4.63 8.439 میلیون 1,906
1399/06/23 25,250 2.66 1 میلیون 170
1399/06/22 25,940 3.57 5.233 میلیون 1,713
1399/06/19 26,900 2.71 955,248 206
1399/06/18 27,650 0.04 10,158 18
1399/06/17 27,660 0.11 40,019 38
1399/06/16 27,690 3.99 4.618 میلیون 1,451
1399/06/15 28,840 2.02 10.67 میلیون 3,942
1399/06/13 28,270 0.00 7.418 میلیون 1,785
1399/06/12 28,270 4.28 7.418 میلیون 1,785
1399/06/11 27,110 3.91 9.796 میلیون 2,293
1399/06/10 26,090 4.36 6.219 میلیون 1,859
1399/06/06 25,000 0.00 1.274 میلیون 360
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فزرین - 20,750 14.144 میلیون 1.424 هزار میلیارد 1399/06/26
زنگان - 155,657 281,248 4.127 هزار میلیارد 1399/06/26
فماک 20.00 30,000 170 12.15 هزار میلیارد 1399/06/26
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی