شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فولاد آلیاژی ایران

فولاژ | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,190 1.53
قیمت پایانی: 12,053 0.39

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,007 پایانی 12,053 47.00
بیشترین 12,390 کمترین 11,612
حجم 5.606 میلیون دفعات 2,578
حد قیمت 11,406 - 12,606 ارزش 67.566 میلیارد
حجم مبنا 4.53 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
959 تعداد خریدار -
5.606 میلیون حجم خرید -
1,011 تعداد فروشنده 1
5.575 میلیون حجم فروش 30,624
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 1,140 12,200 12,200 1,210 4
1 110 12,190 12,201 1,000 1
1 413 12,103 12,220 38,877 2
1 1,000 12,100 12,233 2,100 1
3 11,200 12,000 12,240 38,697 3

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 619
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 671
سود نقدی 280
درصد توزیع 41.73 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 45.33 % رتبه 269
6 ماهه 95.59 % رتبه 183
9 ماهه 117.08 % رتبه 212
1 ساله 319.78 % رتبه 207
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
72.03 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 6.17

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/18 12,006 1.61 3.69 میلیون 1,889
1399/01/17 11,816 3.79 3.713 میلیون 1,438
1399/01/16 11,385 3.06 3.488 میلیون 1,683
1399/01/11 11,047 0.50 1.822 میلیون 943
1399/01/10 11,103 2.86 4.033 میلیون 1,573
1399/01/9 10,794 3.47 3.188 میلیون 847
1399/01/6 10,432 2.48 2.593 میلیون 804
1399/01/5 10,180 4.68 8.148 میلیون 2,291
1398/12/29 10,680 0.00 3.536 میلیون 1,559
1398/12/28 10,680 1.36 3.536 میلیون 1,559
1398/12/27 10,537 0.78 2.505 میلیون 1,209
1398/12/26 10,456 3.73 4.295 میلیون 1,345
1398/12/25 10,080 4.23 4.053 میلیون 1,333
1398/12/24 10,525 4.44 5.659 میلیون 1,140
1398/12/22 11,014 0.00 8.636 میلیون 2,804
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فرآور 689.00 19,910 5.534 میلیون 12.867 هزار میلیارد 12:29
فخاس 281.00 24,890 421,277 226.161 هزار میلیارد 14:05
فسپا 1,122 23,576 4.029 میلیون 15.274 هزار میلیارد 12:29
فمراد 1,050 63,993 534,682 3.202 هزار میلیارد 12:29
فخوز 555.00 14,000 14.16 میلیون 265.539 هزار میلیارد 12:30
فملی 354.00 7,469 157.968 میلیون 752.692 هزار میلیارد 12:30
فجر 1,529 32,109 8.732 میلیون 27.229 هزار میلیارد 12:29
فولاد 233.00 4,898 242.272 میلیون 1011.769 هزار میلیارد 12:29
وتوکا 515.00 10,827 11.431 میلیون 27.911 هزار میلیارد 12:06
فلوله 1,257 26,411 1.194 میلیون 12.577 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی