شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فولاد آلیاژی ایران

فولاژ | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه

آخرین قیمت: 37,280 4.99
قیمت پایانی: 37,970 3.24

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9.914 میلیون پایانی 37,970 1,270.00
بیشترین 376.426 میلیارد کمترین 39,700
حجم 9.914 میلیون دفعات 6,600
حد قیمت 37,280 - 41,200 ارزش 376.426 میلیارد
حجم مبنا 2.4 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
3,543 تعداد خریدار 7
7.304 میلیون حجم خرید 2.61 میلیون
1,916 تعداد فروشنده 7
9.842 میلیون حجم فروش 71,971
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
13 13,446 37,280 37,280 2.059 میلیون 320
1 150 37,000 37,290 8,033 4
1 552 36,000 37,300 7,658 5
1 138 35,910 37,400 8,278 5
1 160 35,630 37,440 5,300 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 1,240
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 671
سود نقدی 280
درصد توزیع 41.73 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 197.45 % رتبه 163
6 ماهه 383.05 % رتبه 165
9 ماهه 549.98 % رتبه 185
1 ساله 571.57 % رتبه 209
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
227.82 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 6.17

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/04/26 37,970 0.00 9.914 میلیون 6,600
1399/04/25 37,970 3.24 9.914 میلیون 6,600
1399/04/24 39,240 4.64 12.036 میلیون 6,528
1399/04/23 37,500 4.43 7.686 میلیون 2,353
1399/04/22 35,910 5.00 13.041 میلیون 2,819
1399/04/21 34,200 3.64 8.319 میلیون 2,871
1399/04/19 33,000 0.00 17.228 میلیون 3,783
1399/04/18 33,000 4.60 17.228 میلیون 3,783
1399/04/17 31,550 4.99 2.876 میلیون 594
1399/04/16 30,050 3.62 1.732 میلیون 633
1399/04/15 29,000 4.51 10.347 میلیون 3,036
1399/04/14 27,750 2.97 10.605 میلیون 3,787
1399/04/12 28,600 0.00 9.396 میلیون 3,703
1399/04/11 28,600 1.24 9.396 میلیون 3,703
1399/04/10 28,250 4.79 10.553 میلیون 3,233
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فرآور 1,270 24,140 7.932 میلیون 16.031 هزار میلیارد 12:29
فخاس 1,900 39,950 1.866 میلیون 466.956 هزار میلیارد 12:29
فسپا 3,170 66,680 7.452 میلیون 43.297 هزار میلیارد 12:29
فمراد 11,420 105,000 1.498 میلیون 5.087 هزار میلیارد 12:29
فخوز 750.00 36,370 33.492 میلیون 708.04 هزار میلیارد 12:29
فملی 1,760 35,080 406.22 میلیون 3778.164 هزار میلیارد 12:30
فجر 1,450 49,900 7.908 میلیون 42.093 هزار میلیارد 12:29
فولاد 1,070 23,000 111.839 میلیون 4811.18 هزار میلیارد 1399/04/25
وتوکا 1,440 27,390 6.144 میلیون 71.214 هزار میلیارد 12:29
فلوله 1,010 32,100 9.436 میلیون 15.77 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی