شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دوده‌ صنعتی‌ پارس‌

شدوص | سهام - بورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه تولید سایر محصولات شیمیایی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 20,410 4.98
قیمت پایانی: 21,120 1.68

آخرین معامله

1399/06/26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 20,420 پایانی 21,120 360.00
بیشترین 21,440 کمترین 20,410
حجم 927,717 دفعات 482
حد قیمت 20,410 - 22,550 ارزش 19.122 میلیارد
حجم مبنا 2.367 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/06/26
حقیقی حقوقی
235 تعداد خریدار -
927,717 حجم خرید -
176 تعداد فروشنده 1
919,575 حجم فروش 8,142
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/06/26
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - 20,410 436,890 89
0 - - 20,420 5,000 1
0 - - 20,430 5,000 1
0 - - 20,590 150 1
0 - - 20,600 9,107 2

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 275
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 738
سود نقدی 710
درصد توزیع 96.21 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 31.29 % رتبه 243
6 ماهه 41.09 % رتبه 429
9 ماهه 113.37 % رتبه 394
1 ساله 200.69 % رتبه 344
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
10.022 هزار میلیارد

ارزش بازار

14.57

P/B

% 21.47

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/06/26 21,120 1.68 927,717 482
1399/06/25 21,480 2.67 1.925 میلیون 1,223
1399/06/24 22,070 0.32 144,419 68
1399/06/23 22,140 0.09 41,838 31
1399/06/22 22,160 0.54 237,340 172
1399/06/19 22,280 0.62 279,767 127
1399/06/18 22,420 0.05 19,489 7
1399/06/17 22,430 0.05 23,171 26
1399/06/16 22,440 0.66 304,691 254
1399/06/15 22,590 2.17 960,616 450
1399/06/13 23,090 0.00 49,920 33
1399/06/12 23,090 0.13 49,920 33
1399/06/11 23,120 0.52 218,024 96
1399/06/10 23,240 2.02 895,167 413
1399/06/06 23,720 0.00 1.658 میلیون 937
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شپترو 40.00 1,452 30.719 میلیون - 1399/05/25
شمواد 46.00 3,701 - 7.96 هزار میلیارد 1399/06/1
شپلی 9.00 487 31.314 میلیون 26.461 هزار میلیارد 1399/05/11
شپمچا 519.00 9,879 4,185 30 میلیارد 1399/02/16
شفارا 181.00 3,810 112,123 1.268 هزار میلیارد 1399/04/29
شپدیس - 122,310 1.887 میلیون 76.403 هزار میلیارد 1399/06/26
خراسان 563.00 11,827 353,973 173.621 هزار میلیارد 1399/04/17
جم - 48,690 6.174 میلیون 328.867 هزار میلیارد 1399/06/26
پترول - 13,700 6.493 میلیون 154.44 هزار میلیارد 1399/06/26
شوش - 28,859 4,400 7.001 هزار میلیارد 1397/04/30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی