شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

خدمات‌انفورماتیک‌

رانفور | سهام - بورس
گروه:

رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن

زیر گروه:

مشاوره و تهیه نرم افزار

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 45,000 1.79
قیمت پایانی: 47,390 3.43

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 45,820 پایانی 47,390 1,570.00
بیشترین 48,110 کمترین 44,900
حجم 24.866 میلیون دفعات 10,573
حد قیمت 43,530 - 48,110 ارزش 1.178 هزار میلیارد
حجم مبنا 2.073 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
4,016 تعداد خریدار 7
20.466 میلیون حجم خرید 4.399 میلیون
4,724 تعداد فروشنده 13
20.642 میلیون حجم فروش 4.224 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
120 458,263 45,000 45,000 468,694 63
3 1,930 44,990 45,020 500 1
12 9,112 44,980 45,030 497,408 8
1 100 1,000 45,850 5,603 8
0 - - 45,860 1,640 4

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 1,327
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,336
سود نقدی 1,350
درصد توزیع 101.05 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 103.42 % رتبه 33
6 ماهه 179.56 % رتبه 49
9 ماهه 196.13 % رتبه 49
1 ساله 250.63 % رتبه 52
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
384.888 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 4.69

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/04/21 45,820 5.00 3.955 میلیون 1,936
1399/04/19 48,230 0.00 5.126 میلیون 2,670
1399/04/18 48,230 4.76 5.126 میلیون 2,670
1399/04/17 50,640 2.13 17.875 میلیون 11,014
1399/04/16 51,740 4.99 10.317 میلیون 3,893
1399/04/15 49,280 2.57 19.886 میلیون 9,736
1399/04/14 50,580 3.46 25.46 میلیون 10,680
1399/04/12 52,390 0.00 24.075 میلیون 7,653
1399/04/11 52,390 4.89 24.075 میلیون 7,653
1399/04/10 49,950 4.63 9.685 میلیون 5,123
1399/04/09 47,740 4.44 20.312 میلیون 8,195
1399/04/08 49,960 1.86 25.62 میلیون 9,144
1399/04/07 49,050 3.88 20.322 میلیون 7,992
1399/04/04 47,220 3.73 15.793 میلیون 7,127
1399/04/03 49,050 4.03 27.207 میلیون 11,450
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مرقام 2,900 55,210 16.301 میلیون 29.815 هزار میلیارد 12:29
رکیش 60.00 19,990 12.738 میلیون 53.56 هزار میلیارد 12:29
رتاپ 600.00 19,800 24.65 میلیون 73.342 هزار میلیارد 12:29
مداران 2,830 53,860 1.679 میلیون 37.544 هزار میلیارد 12:29
مفاخر 1,962 41,221 1.834 میلیون 7.003 هزار میلیارد 12:29
سیستم 40.00 4,999 469,575 25.365 هزار میلیارد 1399/04/14
افرا 1,595 41,000 3.646 میلیون 25.691 هزار میلیارد 12:29
آپ 1,790 36,400 12.063 میلیون 100.78 هزار میلیارد 12:30
رکیش - 19,990 18.532 میلیون 5.054 هزار میلیارد 12:29
فن آوا 331.00 16,256 3.484 میلیون 14.692 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی