شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

ثشرق | سهام - فرابورس
گروه:

انبوه‌سازی، املاک و مستغلات

زیر گروه:

پیمانکاری املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,262 0.00
قیمت پایانی: 3,250 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,112 پایانی 3,250 0.00
بیشترین 3,262 کمترین 3,112
حجم 12.28 میلیون دفعات 902
حد قیمت 2,952 - 3,262 ارزش 39.91 میلیارد
حجم مبنا 360 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
165 تعداد خریدار 2
9.693 میلیون حجم خرید 2.587 میلیون
326 تعداد فروشنده -
12.28 میلیون حجم فروش -
2.587 میلیون تغییر مالکیت 2.587 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
72 2.983 میلیون 3,262 - - 0
1 12,205 3,260 - - 0
1 50,000 3,211 - - 0
1 1,000 3,204 - - 0
1 1,863 3,200 - - 0

EPS

سال مالی 1398/06/31 1399/06/31
پیش بینی سود - 3
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1398/06/31
سود واقعی 57
سود نقدی 4
درصد توزیع 7.02 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 16.69 % رتبه 249
6 ماهه 70.42 % رتبه 147
9 ماهه 163.81 % رتبه 201
1 ساله 239.51 % رتبه 196
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
2.925 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 43.81

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/10/28 3,107 0.00 13.513 میلیون 1,518
1398/10/26 3,107 1.14 13.513 میلیون 1,518
1398/10/25 3,072 4.74 34.347 میلیون 2,362
1398/10/24 2,933 0.00 48.547 میلیون 2,578
1398/10/23 2,933 29.15 48.366 میلیون 2,557
1398/09/21 2,271 0.00 8.031 میلیون 967
1398/09/20 2,271 0.00 8.031 میلیون 967
1398/09/19 2,271 0.00 8.031 میلیون 967
1398/09/18 2,271 0.00 8.031 میلیون 967
1398/09/17 2,271 0.00 8.031 میلیون 967
1398/09/16 2,271 0.00 8.031 میلیون 967
1398/09/14 2,271 0.00 8.031 میلیون 967
1398/09/13 2,271 0.00 8.031 میلیون 967
1398/09/12 2,271 0.00 8.031 میلیون 967
1398/09/11 2,271 0.00 8.031 میلیون 967
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وآذر 92.00 19,899 2.263 میلیون 4.042 هزار میلیارد 12:29
ثمسکن 119.00 2,516 4.869 میلیون 13.838 هزار میلیارد 12:28
ثشرق 155.00 3,262 12.28 میلیون 2.925 هزار میلیارد 1398/10/28
ثاخت 118.00 2,490 78.101 میلیون 14.886 هزار میلیارد 1398/10/26
ثاژن 9.00 2,260 588,226 1.99 هزار میلیارد 1398/10/28
وساخت 815.00 17,121 12.614 میلیون 18.496 هزار میلیارد 1398/10/26
ثفارس 143.00 3,148 27.751 میلیون 5.616 هزار میلیارد 12:29
ثنوسا 286.00 3,897 55.299 میلیون 10.323 هزار میلیارد 15:51
ثاباد 375.00 7,885 3.564 میلیون 1.891 هزار میلیارد 12:29
ثشاهد 66.00 2,839 25.008 میلیون 11.503 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها