شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیمه نوین

نوین | سهام - پایه فرابورس
بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی ( فعالیتهای مالی و اجرائی )
گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

زیر گروه:

فعالیتهای مالی و اجرائی

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 990 6.34
قیمت پایانی: 8,771 842.11

آخرین معامله

1399/05/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 960 پایانی 8,771 7,840.00
بیشترین 990 کمترین 960
حجم 2.518 میلیون دفعات 84
حد قیمت - - - ارزش 2.491 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/05/22
حقیقی حقوقی
4 تعداد خریدار 2
16,600 حجم خرید 2.501 میلیون
3 تعداد فروشنده 1
45,425 حجم فروش 2.472 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/05/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
13.157 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/05/22 پایانی : 8,771 درصد تغییر : 43.80 حجم : 2.518 میلیون دفعات : 84
تاریخ : 1399/05/13 پایانی : 15,606 درصد تغییر : 29.39 حجم : 2.518 میلیون دفعات : 84
تاریخ : 1399/03/27 پایانی : 12,061 درصد تغییر : 122.08 حجم : 2.518 میلیون دفعات : 84
تاریخ : 1399/01/30 پایانی : 5,431 درصد تغییر : 43.64 حجم : 2.518 میلیون دفعات : 84
تاریخ : 1398/11/30 پایانی : 3,781 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.518 میلیون دفعات : 84
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کوثر آخرین : - 13,773 حجم : 7.135 میلیون ارزش بازار : 36.154 هزار میلیارد تاریخ : 12:27
نماد : اتکای آخرین : - 15,250 حجم : 4.597 میلیون ارزش بازار : 15.5 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : بخاور آخرین : 187.00 6,424 حجم : 7.061 میلیون ارزش بازار : 7.709 هزار میلیارد تاریخ : 1399/03/21
نماد : باران آخرین : - 500 حجم : - ارزش بازار : 600 میلیارد تاریخ : 1399/02/17
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی