شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شیمیایی رنگین

شرنگی | سهام - پایه فرابورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه تولید رنگ، بتونه، جوهر

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 112,000 9.69
قیمت پایانی: 123,870 0.12

آخرین معامله

1399/06/26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 112,000 پایانی 123,870 152.00
بیشترین 112,000 کمترین 112,000
حجم 2,034 دفعات 3
حد قیمت 89,454 - 94,986 ارزش 227.808 میلیون
حجم مبنا 161,262 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/06/26
حقیقی حقوقی
4 تعداد خریدار -
- حجم خرید -
2 تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/06/26
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
4 1,225 94,200 94,200 1,420 2
1 55 93,653 94,500 1,186 1
10 10,445 93,500 94,984 643 1
0 - - 124,839 100 1
0 - - 125,000 630 2

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود -244
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 928
سود نقدی 100
درصد توزیع 10.78 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 26.01 % رتبه 580
6 ماهه 36.26 % رتبه 562
9 ماهه 35.06 % رتبه 586
1 ساله 38.83 % رتبه 573
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
5.829 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 35.63

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/06/26 123,870 0.12 2,034 3
1399/06/19 124,022 1.32 69,486 54
1399/06/18 125,677 0.01 621 9
1399/06/17 125,692 0.47 24,773 48
1399/06/16 126,285 0.03 16,297 20
1399/06/05 126,318 0.00 428,854 548
1399/06/04 126,318 1.35 428,854 548
1399/06/03 128,050 0.29 17,315 41
1399/06/02 128,424 0.73 43,142 118
1399/06/01 129,364 15.24 877,140 1,055
1399/05/29 112,256 0.00 42,018 93
1399/05/28 112,256 0.65 42,018 93
1399/05/27 111,530 2.82 181,832 197
1399/05/26 108,472 4.95 254,851 434
1399/05/23 103,354 0.00 109,591 238
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شپترو 40.00 1,452 30.719 میلیون - 1399/05/25
شمواد 46.00 3,701 - 7.96 هزار میلیارد 1399/06/1
شپلی 9.00 487 31.314 میلیون 26.461 هزار میلیارد 1399/05/11
شپمچا 519.00 9,879 4,185 30 میلیارد 1399/02/16
شفارا 181.00 3,810 112,123 1.268 هزار میلیارد 1399/04/29
شپدیس - 122,310 1.887 میلیون 76.403 هزار میلیارد 1399/06/26
خراسان 563.00 11,827 353,973 173.621 هزار میلیارد 1399/04/17
جم - 48,690 6.174 میلیون 328.867 هزار میلیارد 1399/06/26
پترول - 13,700 6.493 میلیون 154.44 هزار میلیارد 1399/06/26
شوش - 28,859 4,400 7.001 هزار میلیارد 1397/04/30
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی