شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تولید برق عسلویه مپنا

بمپنا | سهام - فرابورس
گروه:

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید انتقال و توزیع نیروی برق

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 76,440 0.86
قیمت پایانی: 77,045 0.08

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 79,698 پایانی 77,045 60.00
بیشترین 79,698 کمترین 75,595
حجم 299,430 دفعات 762
حد قیمت 73,193 - 80,897 ارزش 23.045 میلیارد
حجم مبنا 708.346 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
366 تعداد خریدار 2
264,587 حجم خرید 34,843
258 تعداد فروشنده 1
297,430 حجم فروش 2,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 20 67,058 78,000 806 2
0 - - 79,495 1,522 1
0 - - 79,750 3,580 1
1 117 76,300 76,638 20 1
1 261 76,005 77,000 155 2

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 11,639
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 843
سود نقدی 90
درصد توزیع 10.68 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 56.21 % رتبه 245
6 ماهه 38.19 % رتبه 266
9 ماهه 223.19 % رتبه 249
1 ساله 462.86 % رتبه 237
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
56.132 هزار میلیارد

ارزش بازار

7.61

P/B

% 11.99

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 77,015 0.12 249,361 554
1399/01/10 77,105 4.97 1.493 میلیون 744
1399/01/9 73,452 4.55 575,114 440
1399/01/6 70,255 3.90 530,524 145
1399/01/5 67,615 1.47 502,593 614
1398/12/29 66,638 0.00 493,692 725
1398/12/28 66,638 0.83 493,692 725
1398/12/27 66,088 2.47 463,067 428
1398/12/26 67,760 0.82 239,039 353
1398/12/25 68,319 0.32 46,901 52
1398/12/24 68,540 0.51 87,646 238
1398/12/22 68,888 0.00 500,060 641
1398/12/21 68,888 2.26 500,060 641
1398/12/20 67,369 3.71 557,904 575
1398/12/19 69,965 3.84 556,977 490
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مبین 751.00 15,791 12.056 میلیون 220.436 هزار میلیارد 1399/01/11
بفجر 777.00 16,318 17.1 میلیون 105.996 هزار میلیارد 1399/01/11
بکهنوج 1,386 29,124 1.181 میلیون 18.095 هزار میلیارد 1399/01/11
وهور 674.00 14,159 8.715 میلیون 56.272 هزار میلیارد 1399/01/11
دماوند 2,672 56,121 35.885 میلیون 148.364 هزار میلیارد 1399/01/11
دماوند - 56,121 10.296 میلیون 24.587 هزار میلیارد 1399/01/11
بزاگرس 229.00 9,640 10.836 میلیون 28.404 هزار میلیارد 1399/01/11
بجهرم 62.00 3,582 82.728 میلیون 85.764 هزار میلیارد 1399/01/11
گواهی ظرفیت - 7.066 میلیون 3,600 1.795 هزار میلیارد 1398/12/7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی