شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سایر اشخاص بورس انرژی

انرژی3 | سهام - پایه فرابورس
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط ( - )
گروه:

فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط

زیر گروه:

-

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 158,126 3.00
قیمت پایانی: 441,340 187.48

مشخصات

شرکت

نام شرکت : سایر اشخاص بورس انرژی سال مالی : --- توضیحات : ---
ایمیل : --- وب سایت : ---

نمادها

نام نام کوتاه نماد نوع بازار معاملاتی بازار تابلوی معاملاتی نماد کد بورسی گروه نماد کد ISIN
نام : سایر اشخاص بورس انرژی نام کوتاه نماد : انرژی33 نوع : سهام بازار معاملاتی : فرابورس بازار : بازار معاملات جبرانی تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط کد بورسی : P3 گروه نماد : IRO7BE3P0003 کد ISIN : IRO7BE3P0002
نام : سایر اشخاص بورس انرژی نام کوتاه نماد : انرژی3 نوع : سهام بازار معاملاتی : فرابورس بازار : بازار معاملات اصلی تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط کد بورسی : P1 گروه نماد : IRO7BE3P0001 کد ISIN : IRO7BE3P0002
نام : سایر اشخاص بورس انرژی نام کوتاه نماد : انرژی32 نوع : سهام بازار معاملاتی : فرابورس بازار : بازار معاملات آد-لات تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط کد بورسی : P2 گروه نماد : IRO7BE3P0002 کد ISIN : IRO7BE3P0002
نام : سایر اشخاص بورس انرژی نام کوتاه نماد : انرژی34 نوع : سهام بازار معاملاتی : فرابورس بازار : بازار معاملات بلوکی تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط کد بورسی : P4 گروه نماد : IRO7BE3P0004 کد ISIN : IRO7BE3P0002
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی