شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سایر اشخاص بورس انرژی

انرژی3 | سهام - پایه فرابورس
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط ( - )
گروه:

فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط

زیر گروه:

-

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 158,126 3.00
قیمت پایانی: 441,340 187.48

EPS

سال مالی 1397/12/29

424.00

سود واقعی

43.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/02/15 مجمع
واقعی :
نقدی :
424.00
43.00 (10٪)
600 میلیارد

سال مالی 1396/12/29

318.00

سود واقعی

100.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/04/12 مجمع
واقعی :
نقدی :
318.00
100.00 (31٪)
600 میلیارد

سال مالی 1395/12/29

261.00

سود واقعی

150.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1396/04/12 مجمع
واقعی :
نقدی :
261.00
150.00 (57٪)
600 میلیارد

سال مالی 1393/12/29

158.00

سود واقعی

100.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1394/03/24 مجمع
واقعی :
نقدی :
158.00
100.00 (63٪)
600 میلیارد

سال مالی 1392/12/29

160.00

سود واقعی

100.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1393/04/01 مجمع
واقعی :
نقدی :
160.00
100.00 (63٪)
200 میلیارد

سال مالی 1391/12/29

126.00

سود واقعی

50.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1392/04/16 مجمع
واقعی :
نقدی :
126.00
50.00 (40٪)
200 میلیارد

سال مالی 1397/12/29

424.00

سود واقعی

43.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/02/15 مجمع
واقعی :
نقدی :
424.00
43.00 (10٪)
600 میلیارد

سال مالی 1396/12/29

318.00

سود واقعی

100.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/04/12 مجمع
واقعی :
نقدی :
318.00
100.00 (31٪)
600 میلیارد

سال مالی 1395/12/29

261.00

سود واقعی

150.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1396/04/12 مجمع
واقعی :
نقدی :
261.00
150.00 (57٪)
600 میلیارد

سال مالی 1393/12/29

158.00

سود واقعی

100.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1394/03/24 مجمع
واقعی :
نقدی :
158.00
100.00 (63٪)
600 میلیارد

سال مالی 1392/12/29

53.00

سود واقعی

33.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1393/04/01 مجمع
واقعی :
نقدی :
53.00
33.00 (63٪)
600 میلیارد

سال مالی 1391/12/29

42.00

سود واقعی

17.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1392/04/16 مجمع
واقعی :
نقدی :
42.00
17.00 (40٪)
600 میلیارد
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی