شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سایر اشخاص بورس انرژی

انرژی3 | سهام - پایه فرابورس
گروه:

فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط

زیر گروه:

-

وضعیت:

ممنوع - بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر

آخرین قیمت: 158,126 3.00
قیمت پایانی: 464,560 202.60

آخرین معامله

1399/05/15
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 158,126 پایانی 464,560 311,039.00
بیشترین 158,126 کمترین 158,126
حجم 406,247 دفعات 493
حد قیمت 134,142 - 142,438 ارزش 64.238 میلیارد
حجم مبنا 240,000 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/05/15
حقیقی حقوقی
273 تعداد خریدار -
406,247 حجم خرید -
192 تعداد فروشنده 3
155,930 حجم فروش 250,317
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/05/15
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
57 35,375 140,883 140,883 500 2
1 113 140,882 - - 0
2 800 140,881 - - 0
1 64 155,500 - - 0
2 134 155,440 - - 0

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 424
سود نقدی 43
درصد توزیع 10.14 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 55.7 % رتبه 564
6 ماهه 116.6 % رتبه 539
9 ماهه 91.44 % رتبه 453
1 ساله 236.12 % رتبه 461
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
94.876 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/05/15 464,560 51.76 406,247 493
1399/04/28 306,120 93.59 406,247 493
1399/03/19 158,126 0.00 406,247 493
1399/03/18 158,126 3.00 406,247 493
1399/03/17 153,521 2.73 218,130 278
1399/03/14 149,447 0.00 420,023 745
1399/03/13 149,447 7.23 420,023 745
1399/03/12 139,371 0.00 1.819 میلیون 3,132
1399/03/11 139,371 2.42 1.819 میلیون 3,132
1399/03/10 136,083 3.00 287,683 515
1399/03/08 132,120 0.00 1.041 میلیون 2,000
1399/03/07 132,120 1.07 1.041 میلیون 2,000
1399/03/06 130,717 5.48 842,346 1,146
1399/02/18 138,290 0.00 1.356 میلیون 3,179
1399/02/17 138,290 1.10 1.356 میلیون 3,179
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فرابورس 504.00 10,595 1.948 میلیون 117.816 هزار میلیارد 1399/04/23
بورس - 131,000 6.694 میلیون 137.885 هزار میلیارد 12:29
سپرده - 2,700 22.5 میلیون 4.05 هزار میلیارد 1399/02/16
سپرده - - - 4.05 هزار میلیارد 1399/02/17
تماوند - 1,000 600 میلیون 2 هزار میلیارد 1398/11/2
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی