شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سایر اشخاص بورس انرژی

انرژی3 | سهام - پایه فرابورس
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط ( - )
گروه:

فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط

زیر گروه:

-

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 158,126 3.00
قیمت پایانی: 441,340 187.48

آخرین معامله

1399/06/26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 158,126 پایانی 441,340 287,819.00
بیشترین 158,126 کمترین 158,126
حجم 406,247 دفعات 493
حد قیمت 134,142 - 142,438 ارزش 64.238 میلیارد
حجم مبنا 240,000 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/06/26
حقیقی حقوقی
273 تعداد خریدار -
406,247 حجم خرید -
192 تعداد فروشنده 3
155,930 حجم فروش 250,317
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/06/26
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور57 تعداد35,375 خرید140,883 فروش140,883 تعداد500 دستور2
دستور1 تعداد113 خرید140,882 فروش- تعداد- دستور0
دستور2 تعداد800 خرید140,881 فروش- تعداد- دستور0
دستور1 تعداد64 خرید155,500 فروش- تعداد- دستور0
دستور2 تعداد134 خرید155,440 فروش- تعداد- دستور0

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 424
سود نقدی 43
درصد توزیع 10.14 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 55.7 % رتبه 564
6 ماهه 116.6 % رتبه 539
9 ماهه 91.44 % رتبه 453
1 ساله 236.12 % رتبه 461
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
94.876 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/06/26 پایانی : 441,340 درصد تغییر : 5.00 حجم : 406,247 دفعات : 493
تاریخ : 1399/05/15 پایانی : 464,560 درصد تغییر : 51.76 حجم : 406,247 دفعات : 493
تاریخ : 1399/04/28 پایانی : 306,120 درصد تغییر : 93.59 حجم : 406,247 دفعات : 493
تاریخ : 1399/03/19 پایانی : 158,126 درصد تغییر : 0.00 حجم : 406,247 دفعات : 493
تاریخ : 1399/03/18 پایانی : 158,126 درصد تغییر : 3.00 حجم : 406,247 دفعات : 493
تاریخ : 1399/03/17 پایانی : 153,521 درصد تغییر : 2.73 حجم : 218,130 دفعات : 278
تاریخ : 1399/03/14 پایانی : 149,447 درصد تغییر : 0.00 حجم : 420,023 دفعات : 745
تاریخ : 1399/03/13 پایانی : 149,447 درصد تغییر : 7.23 حجم : 420,023 دفعات : 745
تاریخ : 1399/03/12 پایانی : 139,371 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.819 میلیون دفعات : 3,132
تاریخ : 1399/03/11 پایانی : 139,371 درصد تغییر : 2.42 حجم : 1.819 میلیون دفعات : 3,132
تاریخ : 1399/03/10 پایانی : 136,083 درصد تغییر : 3.00 حجم : 287,683 دفعات : 515
تاریخ : 1399/03/08 پایانی : 132,120 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.041 میلیون دفعات : 2,000
تاریخ : 1399/03/07 پایانی : 132,120 درصد تغییر : 1.07 حجم : 1.041 میلیون دفعات : 2,000
تاریخ : 1399/03/06 پایانی : 130,717 درصد تغییر : 5.48 حجم : 842,346 دفعات : 1,146
تاریخ : 1399/02/18 پایانی : 138,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 3,179
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فرابورس آخرین : 504.00 10,595 حجم : 1.948 میلیون ارزش بازار : 73.885 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/26
نماد : بورس آخرین : - 81,570 حجم : 6.694 میلیون ارزش بازار : 137.885 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/18
نماد : سپرده آخرین : - 2,700 حجم : 22.5 میلیون ارزش بازار : 4.05 هزار میلیارد تاریخ : 1399/02/16
نماد : سپرده آخرین : - - حجم : - ارزش بازار : 4.05 هزار میلیارد تاریخ : 1399/02/17
نماد : تماوند آخرین : - 1,000 حجم : 600 میلیون ارزش بازار : 2 هزار میلیارد تاریخ : 1398/11/2
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی