شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صنایع تبدیلی گلستان

صنایع گلستان | سهام - فرابورس
گروه:

-

زیر گروه:

-

وضعیت:

ممنوع - توقف به دلایل دیگر

آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: - 0.00

آخرین معامله

خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی - پایانی - 0.00
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 10,000

معاملات حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه % رتبه 839
6 ماهه % رتبه 841
9 ماهه % رتبه 841
1 ساله % رتبه 843
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/02/17 1,000 0.00 - -
1398/12/14 1,000 0.00 - -
1398/12/13 1,000 0.00 - -
1398/12/12 1,000 0.00 - -
1398/12/11 1,000 0.00 - -
1398/12/10 1,000 0.00 - -
1398/12/07 1,000 0.00 - -
1398/12/06 1,000 0.00 - -
1398/12/05 1,000 0.00 - -
1398/12/04 1,000 0.00 - -
1398/12/03 1,000 0.00 - -
1398/11/30 1,000 0.00 - -
1398/11/29 1,000 0.00 - -
1398/11/28 1,000 0.00 - -
1398/11/27 1,000 0.00 - -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
غدام 5,840 122,820 1.152 میلیون 7.369 هزار میلیارد 12:29
غدشت 6,880 144,490 137,445 7.489 هزار میلیارد 12:29
غمهرا 970.00 129,400 312,652 12.088 هزار میلیارد 12:29
وبشهر 1,300 27,470 17.72 میلیون 226.628 هزار میلیارد 12:29
غبهنوش 3,160 126,990 1.502 میلیون 46.076 هزار میلیارد 12:29
غپینو 360.00 12,150 62.978 میلیون 81.323 هزار میلیارد 12:29
غشهد 200.00 14,890 21.34 میلیون 12.451 هزار میلیارد 12:29
غگل 490.00 10,330 82.845 میلیون 63.083 هزار میلیارد 12:29
غالبر 1,280 28,200 10.775 میلیون 9.8 هزار میلیارد 1399/04/4
غسالم 180.00 11,640 123.513 میلیون 53.225 هزار میلیارد 12:30
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی