شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

توکا رنگ فولاد سپاهان

شتوکا | سهام - فرابورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه تولید رنگ، بتونه، جوهر

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 39,501 4.17
قیمت پایانی: 38,559 1.68

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 39,796 پایانی 38,559 638.00
بیشترین 39,796 کمترین 38,000
حجم 913.417 دفعات 1,608
حد قیمت 36,025 - 39,817 ارزش 35.47 میلیارد
حجم مبنا 1.311 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
14 4,127 39,499 39,499 5,085 5
2 2,211 39,490 39,500 5 1
2 807 39,450 39,568 967 1
1 3,280 39,449 39,570 50 1
2 7,000 39,400 39,599 500 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 864
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 1,488
سود نقدی 357
درصد توزیع 23.99 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 24.33 % رتبه 253
6 ماهه 54.95 % رتبه 263
9 ماهه 158.72 % رتبه 321
1 ساله 615.31 % رتبه 352
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
5.782 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 51.58

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/20 38,559 1.68 913,417 1,608
1399/01/19 37,921 0.15 1.134 میلیون 1,993
1399/01/18 37,865 4.66 1.311 میلیون 1,706
1399/01/17 39,714 0.02 1.149 میلیون 1,908
1399/01/16 39,721 5.59 1.119 میلیون 1,526
1399/01/11 37,619 0.55 801,524 1,275
1399/01/10 37,415 3.61 1.558 میلیون 1,904
1399/01/9 36,111 3.61 1.651 میلیون 1,984
1399/01/6 34,852 0.05 600,478 1,099
1399/01/5 34,870 0.26 429,236 693
1398/12/29 34,961 0.00 461,004 992
1398/12/28 34,961 0.15 461,004 992
1398/12/27 34,909 0.05 326,150 716
1398/12/26 34,926 0.09 428,343 578
1398/12/25 34,959 0.31 96,045 140
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شاراک 718.00 15,093 17.883 میلیون 121.702 هزار میلیارد 12:29
شپاکسا 112.00 36,301 9.539 میلیون 39.237 هزار میلیارد 12:29
شپترو 40.00 1,452 30.719 میلیون - 1398/11/7
شاملا 2,343 70,059 351.107 30.261 هزار میلیارد 12:29
شپدیس 548.00 37,500 1.867 میلیون 225.618 هزار میلیارد 1399/01/20
تاپیکو 246.00 5,176 80.419 میلیون 418.421 هزار میلیارد 12:29
پارسان 363.00 8,701 5.358 میلیون 342.185 هزار میلیارد 12:29
فارس 192.00 8,880 24.672 میلیون 1289.348 هزار میلیارد 12:29
شکربن 2,890 60,703 396.444 14.741 هزار میلیارد 12:29
شمواد 46.00 3,701 - 7.032 هزار میلیارد 1398/11/1
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی