شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صنایع‌ آذرآب‌

فاذر | سهام - بورس
گروه:

ساخت محصولات فلزی

زیر گروه:

تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 39,136 5.00
قیمت پایانی: 39,136 5.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 39,136 پایانی 39,136 2,059.00
بیشترین 39,136 کمترین 39,136
حجم 1.711 میلیون دفعات 1,390
حد قیمت 39,136 - 43,254 ارزش 66.956 میلیارد
حجم مبنا 1.2 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,159 تعداد خریدار 1
1.709 میلیون حجم خرید 1,500
53 تعداد فروشنده 1
1.511 میلیون حجم فروش 200,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
10 4,890 39,136 39,136 11.875 میلیون 1970
0 - - 39,137 36,592 10
0 - - 39,138 1,601 3
0 - - 41,198 1,200 2
0 - - 41,199 969 3

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود -175
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 59
سود نقدی 10
درصد توزیع 16.95 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 133.39 % رتبه 78
6 ماهه 467.88 % رتبه 102
9 ماهه 809.08 % رتبه 93
1 ساله 1184.36 % رتبه 86
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
41.195 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 57.94

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/11 41,195 5.00 4.107 میلیون 2,717
1399/03/10 43,363 4.08 20.759 میلیون 13,479
1399/03/8 41,664 0.00 14.173 میلیون 8,873
1399/03/7 41,664 2.12 14.173 میلیون 8,873
1399/03/6 40,800 0.46 25.954 میلیون 11,363
1399/03/4 40,988 0.00 5.108 میلیون 3,258
1399/03/3 40,988 5.00 5.108 میلیون 3,258
1399/03/1 39,037 0.00 22.891 میلیون 11,509
1399/02/31 39,037 4.77 22.891 میلیون 11,509
1399/02/30 37,259 4.74 13.876 میلیون 6,477
1399/02/29 35,573 3.89 16.975 میلیون 8,644
1399/02/28 34,241 4.71 17.347 میلیون 6,770
1399/02/27 35,935 1.65 5.983 میلیون 3,413
1399/02/25 36,536 0.00 24.993 میلیون 10,769
1399/02/24 36,536 4.04 24.993 میلیون 10,769
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فاراک 635.00 13,343 44.115 میلیون 83.599 هزار میلیارد 12:29
فلامی 2,028 84,600 171,358 5.166 هزار میلیارد 12:29
فجام 136.00 44,600 580,144 5.35 هزار میلیارد 12:29
فاما 1,484 31,167 7.062 میلیون 27.583 هزار میلیارد 12:27
تبریز - - - 1.677 هزار میلیارد 1399/02/17
فبستم 63.00 2,174 3,234 109.543 میلیارد 12:16
فسلیر 695.00 23,888 138,049 2.33 هزار میلیارد 12:28
فبیرا 159.00 5,156 9.329 میلیون 9.161 هزار میلیارد 12:29
فنرژی 240.00 12,622 3.066 میلیون 2.077 هزار میلیارد 1399/02/22
فجوش 76.00 1,607 40 15.846 میلیارد 1399/02/15
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی