شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

کرماشا | سهام - بورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 17,257 5.00
قیمت پایانی: 16,524 0.54

آخرین معامله

12:28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 16,449 پایانی 16,524 88.00
بیشترین 17,257 کمترین 17,257
حجم 342,164 دفعات 126
حد قیمت 15,615 - 17,257 ارزش 5.905 میلیارد
حجم مبنا 3.177 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:28
حقیقی حقوقی
5 تعداد خریدار -
342,164 حجم خرید -
108 تعداد فروشنده 2
188,335 حجم فروش 153,829
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
131 941,140 17,257 17,257 225 1
2 3,236 17,251 23,000 100,000 1
1 300 17,250 - - 0
3 12,750 16,806 - - 0
1 500 16,800 - - 0

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 1,415
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 1,456
سود نقدی 600
درصد توزیع 41.21 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 62.4 % رتبه 314
6 ماهه 67.03 % رتبه 292
9 ماهه 85.01 % رتبه 296
1 ساله 157.19 % رتبه 259
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
58.006 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 27.19

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/18 16,436 0.95 603,080 158
1399/01/17 16,281 1.72 1.092 میلیون 131
1399/01/16 16,006 3.79 1.074 میلیون 128
1399/01/11 15,422 0.92 2.293 میلیون 458
1399/01/10 15,281 1.48 3.659 میلیون 917
1399/01/9 15,058 3.58 3.128 میلیون 1,134
1399/01/6 14,537 0.18 1.449 میلیون 642
1399/01/5 14,563 1.49 1.873 میلیون 603
1398/12/29 14,783 0.00 3.24 میلیون 664
1398/12/28 14,783 4.39 3.24 میلیون 664
1398/12/27 14,161 1.15 1.54 میلیون 491
1398/12/26 14,325 0.34 2.009 میلیون 509
1398/12/25 14,277 2.84 2.949 میلیون 608
1398/12/24 14,694 4.31 2.981 میلیون 363
1398/12/22 15,355 0.00 3.61 میلیون 915
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شاراک 535.00 14,800 23.555 میلیون 115.92 هزار میلیارد 12:29
شپاکسا 1,477 35,467 10.452 میلیون 39.084 هزار میلیارد 12:30
شپترو 40.00 1,452 30.719 میلیون - 1398/11/7
شاملا 1,728 73,000 397,170 30.409 هزار میلیارد 12:29
شپدیس 1,800 37,879 8.807 میلیون 221.712 هزار میلیارد 12:30
تاپیکو 648.00 4,945 51.23 میلیون 401.795 هزار میلیارد 12:30
پارسان 319.00 8,368 21.208 میلیون 337.689 هزار میلیارد 12:29
فارس 418.00 8,797 45.683 میلیون 1246.728 هزار میلیارد 12:56
شکربن 2,789 58,578 721,673 14.453 هزار میلیارد 12:29
شمواد 46.00 3,701 - 7.032 هزار میلیارد 1398/11/1
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی