شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شهد

قشهد | سهام - بورس
گروه:

قند و شکر

زیر گروه:

زیر گروه تولید شکر

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 32,200 4.99
قیمت پایانی: 33,300 1.74

آخرین معامله

1399/06/26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 32,930 پایانی 33,300 590.00
بیشترین 33,250 کمترین 32,200
حجم 526,841 دفعات 304
حد قیمت 31,640 - 34,960 ارزش 17.028 میلیارد
حجم مبنا 1.502 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/06/26
حقیقی حقوقی
99 تعداد خریدار 2
343,411 حجم خرید 183,430
162 تعداد فروشنده -
526,841 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/06/26
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
2 360 32,300 32,300 5,783 3
4 17,074 32,200 32,500 650 1
0 - - 32,600 600 1
0 - - 32,840 1,600 2
0 - - 32,850 36,289 1

EPS

سال مالی 1399/06/31
پیش بینی سود 546
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/06/31
سود واقعی 738
سود نقدی 400
درصد توزیع 54.2 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 13.54 % رتبه 318
6 ماهه 61.21 % رتبه 443
9 ماهه 69.47 % رتبه 469
1 ساله 96.24 % رتبه 454
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
13.32 هزار میلیارد

ارزش بازار

15.91

P/B

% 26.23

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/06/26 33,300 1.74 526,841 304
1399/06/25 33,890 0.00 302,070 332
1399/06/24 33,890 3.06 893,697 213
1399/06/23 34,960 0.43 119,312 11
1399/06/22 35,110 1.10 315,477 98
1399/06/19 35,500 1.96 531,493 115
1399/06/18 36,210 0.06 13,147 2
1399/06/17 36,230 0.06 16,056 11
1399/06/16 36,250 2.05 551,976 217
1399/06/15 37,010 0.08 19,629 17
1399/06/13 37,040 0.00 13,644 6
1399/06/12 37,040 0.05 13,644 6
1399/06/11 37,060 0.05 11,622 16
1399/06/10 37,080 2.06 592,092 285
1399/06/06 37,860 0.00 2.583 میلیون 1,071
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
قشرین 2,708 89,001 42,183 1.272 هزار میلیارد 1399/05/1
قنقش 88.00 4,400 16,326 11.238 هزار میلیارد 1399/06/18
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی