شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

وساپا | سهام - بورس
گروه:

سرمایه‌گذاری‌ها

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 20,930 4.99
قیمت پایانی: 20,930 4.99

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 20,930 پایانی 20,930 1,100.00
بیشترین 20,930 کمترین 20,930
حجم 9.689 میلیون دفعات 4,934
حد قیمت 20,930 - 23,130 ارزش 202.801 میلیارد
حجم مبنا 4.27 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
3,760 تعداد خریدار 3
9.682 میلیون حجم خرید 7,453
863 تعداد فروشنده -
9.689 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
70 80,477 20,930 20,930 37.21 میلیون 5091
1 250 20,580 20,940 107,380 29
1 250 20,260 20,950 17,425 16
1 500 20,930 21,000 27,976 17
6 5,035 20,920 21,010 2,950 3

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 86
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 179
سود نقدی 18
درصد توزیع 10.06 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 193.14 % رتبه 38
6 ماهه 664.39 % رتبه 50
9 ماهه 1278.13 % رتبه 46
1 ساله 1624.58 % رتبه 45
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
235.17 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 29.65

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/05/20 20,930 4.99 9.689 میلیون 4,934
1399/05/19 22,030 1.71 105.591 میلیون 35,686
1399/05/16 21,660 0.00 24.627 میلیون 8,410
1399/05/15 21,660 4.96 24.627 میلیون 8,410
1399/05/14 22,790 4.96 13.428 میلیون 6,622
1399/05/13 23,980 3.19 37.693 میلیون 15,918
1399/05/12 24,770 4.69 53.018 میلیون 17,033
1399/05/11 23,660 1.90 96.517 میلیون 29,630
1399/05/09 23,220 0.00 11.112 میلیون 5,829
1399/05/08 23,220 4.99 11.112 میلیون 5,829
1399/05/07 24,440 1.89 115.441 میلیون 44,351
1399/05/06 24,910 0.16 143.479 میلیون 50,391
1399/05/05 24,870 4.45 95.563 میلیون 29,469
1399/05/04 23,810 4.98 15.736 میلیون 4,709
1399/05/02 22,680 0.00 71.864 میلیون 20,033
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وملت 5.00 666 1.377 میلیون 4.995 هزار میلیارد 1399/02/7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی