شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

وساپا | سهام - بورس
گروه:

سرمایه‌گذاری‌ها

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 17,250 4.99
قیمت پایانی: 17,250 4.99

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 17,250 پایانی 17,250 820.00
بیشترین 17,250 کمترین 17,250
حجم 33.503 میلیون دفعات 3,863
حد قیمت 15,610 - 17,250 ارزش 577.92 میلیارد
حجم مبنا 4.27 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
2,440 تعداد خریدار 4
27.587 میلیون حجم خرید 5.916 میلیون
853 تعداد فروشنده 5
11.781 میلیون حجم فروش 21.722 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
3151 13.321 میلیون 17,250 17,250 201,969 22
21 22,626 17,240 - - 0
4 4,930 17,230 - - 0
22 40,501 17,270 - - 0
20 157,340 17,260 - - 0

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 179
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 50
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 316.16 % رتبه 57
6 ماهه 778.14 % رتبه 57
9 ماهه 942.51 % رتبه 53
1 ساله 1154.2 % رتبه 53
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
175.39 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 26.57

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/04/22 17,250 4.99 33.503 میلیون 3,863
1399/04/21 16,430 0.30 96.194 میلیون 18,434
1399/04/19 16,480 0.00 232.821 میلیون 40,302
1399/04/18 16,480 2.11 232.821 میلیون 40,302
1399/04/17 16,140 4.94 46.636 میلیون 5,508
1399/04/16 15,380 4.98 21.828 میلیون 1,610
1399/04/12 14,650 0.00 2.51 میلیون 295
1399/04/11 14,650 2.95 2.51 میلیون 295
1399/04/10 14,230 4.94 22.54 میلیون 3,055
1399/04/09 13,560 1.27 60.75 میلیون 10,031
1399/04/08 13,390 4.69 130.292 میلیون 12,230
1399/04/07 12,790 4.92 39.928 میلیون 4,935
1399/04/04 12,190 2.44 119.367 میلیون 13,886
1399/04/03 11,900 3.93 94.726 میلیون 13,223
1399/04/02 11,450 1.24 87.462 میلیون 16,422
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وسپه 690.00 20,400 51.68 میلیون 138.303 هزار میلیارد 12:29
وتوصا 570.00 12,030 22.657 میلیون 48.12 هزار میلیارد 12:29
وملت 5.00 666 1.377 میلیون 4.995 هزار میلیارد 1399/02/7
وخارزم 3,490 17,100 260.85 میلیون 215.75 هزار میلیارد 12:30
وسکاب 180.00 7,950 41.631 میلیون 48.72 هزار میلیارد 12:30
وبیمه 190.00 10,380 13.299 میلیون 21.26 هزار میلیارد 12:30
پردیس 780.00 17,630 11.222 میلیون 22.038 هزار میلیارد 12:29
وتوسم 670.00 15,950 13.245 میلیون 72.045 هزار میلیارد 12:29
وبهمن 470.00 33,860 23.043 میلیون 95.673 هزار میلیارد 12:29
ونیکی 1,550 32,620 363,664 218.89 هزار میلیارد 12:22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی