شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

توکاریل

توریل | سهام - فرابورس
گروه:

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن

وضعیت:

ممنوع - توقف به دلایل دیگر

آخرین قیمت: 18,236 5.00
قیمت پایانی: 18,236 5.00

آخرین معامله

1399/01/18
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 18,236 پایانی 18,236 868.00
بیشترین 18,236 کمترین 18,236
حجم 5.122 میلیون دفعات 743
حد قیمت 17,325 - 19,147 ارزش 93.411 میلیارد
حجم مبنا 3.023 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/18
حقیقی حقوقی
187 تعداد خریدار 2
4.616 میلیون حجم خرید 506,230
419 تعداد فروشنده 1
5.022 میلیون حجم فروش 100,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/18
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
499 19.767 میلیون 18,236 - - 0
1 150 18,235 - - 0
1 220 18,200 - - 0
1 120 18,150 - - 0
1 90,150 18,100 - - 0

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 2,489
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 817
سود نقدی 200
درصد توزیع 24.48 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 117.87 % رتبه 192
6 ماهه 226.31 % رتبه 153
9 ماهه 503.97 % رتبه 125
1 ساله 899.24 % رتبه 138
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
55.578 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 24.55

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/18 18,236 0.00 5.122 میلیون 743
1399/01/17 18,236 5.00 5.122 میلیون 743
1399/01/16 17,368 5.00 3.096 میلیون 534
1399/01/11 16,541 5.00 3.824 میلیون 629
1399/01/10 15,754 5.00 3.56 میلیون 610
1399/01/9 15,004 8.01 3.504 میلیون 492
1399/01/6 13,892 2.31 1.549 میلیون 241
1399/01/5 13,578 1.34 998,352 276
1398/12/29 13,399 0.00 2.285 میلیون 484
1398/12/28 13,399 2.94 2.285 میلیون 484
1398/12/27 13,017 2.75 2.259 میلیون 453
1398/12/26 12,669 2.90 12.945 میلیون 2,809
1398/12/25 12,312 4.27 3.738 میلیون 330
1398/12/24 11,808 3.37 23.12 میلیون 4,222
1398/12/22 11,423 0.00 7.403 میلیون 3,396
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
حتاید 232.00 15,002 7.124 میلیون 29.835 هزار میلیارد 12:29
حپترو 323.00 34,040 1.797 میلیون 6.696 هزار میلیارد 12:29
حتوکا 433.00 22,570 6.136 میلیون 7.558 هزار میلیارد 12:29
حفارس 271.00 5,710 41.347 میلیون 14.404 هزار میلیارد 12:29
حکشتی 879.00 18,477 20.165 میلیون 302.516 هزار میلیارد 12:29
حپارسا 1,594 33,493 1.342 میلیون 8.277 هزار میلیارد 12:29
حسینا 1,733 36,397 5.078 میلیون 18.156 هزار میلیارد 12:29
حریل 187.00 3,936 82.079 میلیون 12.947 هزار میلیارد 12:29
حسیر 15.00 8,900 5.951 میلیون 5.484 هزار میلیارد 12:29
حخزر - 25,159 1.828 میلیون 6.252 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی