شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان

سیدکو | سهام - بورس
گروه:

سیمان، آهک و گچ

زیر گروه:

زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,050 2.16
قیمت پایانی: 8,160 3.55

آخرین معامله

1399/06/26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 8,230 پایانی 8,160 280.00
بیشترین 8,270 کمترین 7,980
حجم 7.081 میلیون دفعات 1,304
حد قیمت 7,760 - 8,560 ارزش 57.796 میلیارد
حجم مبنا 6.127 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/06/26
حقیقی حقوقی
594 تعداد خریدار 3
5.384 میلیون حجم خرید 1.698 میلیون
450 تعداد فروشنده 2
5.932 میلیون حجم فروش 1.149 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/06/26
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
7 46,730 8,050 8,050 65,334 5
1 4,300 8,040 8,090 15,850 2
4 13,886 8,030 8,100 6,012 3
2 21,202 8,020 8,110 500 1
2 101,000 8,010 8,150 113,407 2

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 316
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 497
سود نقدی 410
درصد توزیع 82.49 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 28.52 % رتبه 231
6 ماهه 79.82 % رتبه 218
9 ماهه 151.32 % رتبه 235
1 ساله 181.08 % رتبه 247
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
39.168 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.34

P/B

% 10.87

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/06/26 8,160 3.55 7.081 میلیون 1,304
1399/06/25 7,880 3.01 4.126 میلیون 558
1399/06/24 7,650 2.82 5.569 میلیون 1,122
1399/06/23 7,440 3.25 5.749 میلیون 980
1399/06/22 7,690 2.95 5.554 میلیون 1,243
1399/06/19 7,470 3.74 7.915 میلیون 1,273
1399/06/18 7,760 4.90 6.188 میلیون 399
1399/06/17 8,160 1.45 1.676 میلیون 284
1399/06/16 8,280 3.16 4.253 میلیون 803
1399/06/15 8,550 3.93 5.107 میلیون 923
1399/06/13 8,900 0.00 2.682 میلیون 375
1399/06/12 8,900 2.63 2.682 میلیون 375
1399/06/11 9,140 4.99 5.948 میلیون 473
1399/06/10 9,620 3.12 5.655 میلیون 806
1399/06/06 9,930 0.00 5.048 میلیون 856
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
سکارون 15.00 3,546 - 19.839 هزار میلیارد 1399/05/6
کایگچ 9,250 27,750 109 280.02 میلیارد 1396/05/21
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی